[RH] PENYATAAN PENGHAKIMAN

church ruin Copy

Akhir kata dari segala yang didengar ialah: takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahNya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pkh 12:13.

[AkhirZaman.org] Pada hari ketika masing-masing akan diberi pahala sesuai dengan perbuatannya, bagaimanakah para pendurhaka akan muncul pada pemandangan mereka sendiri bilamana untuk beberapa saat mereka diizinkan melihat catatan kehidupan mereka sebagaimana mereka telah memilih jalan hidupnya itu,

sehubungan dengan hukum yang akan memerintah semesta alam sepanjang zaman yang kekal? Maka mereka akan melihat apa yang Allah inginkan mereka lakukan. Mereka akan menyadari bahwa seharusnya mereka menggunakan kesempatan-kesempatan yang dibeli dengan darah demi kebenaran dan keadilan. Mereka akan melihat bahwa dengan menempatkan talenta dan pengaruh mereka di pihak pemberontakan, sehingga memperkuat tenaga musuh, maka seharusnya mereka mengabdikan kekuatan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. . . .

Pada hari penghakiman manusia akan melihat bagaimana keadaan mereka sebenarnya melalui kuasa Kristus. Mereka akan melihat perampokan yang mereka lakukan terhadap Allah. Mereka akan menginsyafi bahwa mereka telah murtad dari Khalik. Mereka akan melihat kebaikan yang seharusnya mereka lakukan tetapi tidak dilakukan. Mereka sama sekali menolak untuk ditingkatkan menjadi lebih baik. Usaha-usaha yang dllakukan demi kebaikan mereka sia-sia saja. Mereka mengetahui tuntutan Allah, tetapi mereka tidak mau memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam FirmanNya. Atas pilihan mereka sendiri mereka bersatu dengan iblis. Kuasa yang diberikan pada mereka supaya digunakan dalam pekerjaan Allah mereka gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Mereka menjadikan diri itu ilah mereka, tidak mau menyerah kepada pengendalian yang lain. Mereka menipu diri mereka sendiri, dan menjadikan diri mereka sendiri hina pada pemandangan Allah. . . .

Pada hari penghakiman segala perkara ini akan dibuka di hadapan orang yang tidak bertobat. Terang benderang sama seperti terang matahari siang, mereka semuanya dapat melihat bagaimana seharusnya keadaan mereka sekiranya telah bekerja sama dengan Allah gantinya melawan Dia. Gambar itu tidak dapat diubah. Perkara mereka telah diputuskan untuk selama-lamanya. Mereka harus binasa dengan dia yang jalan dan pekerjaannyalah yang mereka ikuti.

Seberkas cahaya akan melintasi semua jiwa yang hilang. Dengan jelas mereka akan melihat rahasia keallahan yang selama umur hidup mereka, mereka sangkal dan benci. Maka malaikat-malaikat yang jatuh, yang dilengkapi dengan kecerdasan yang lebih tinggi daripada manusia, akan menyadari apa yang mereka telah lakukan dengan menggunakan kuasa mereka untuk membawa manusia sehingga memilih penipuan dan kepalsuan. Semua yang telah bersatu dengan si penipu, semua orang yang telah mempelajari jalan-jalannya dan menjalankan penipuan-penipuannya harus binasa besertanya. . . .

Tuhan Yesus memandang kepada mereka dengan penuh kasihan dan berkata, ”Undur.” Pada saat itu Zakharia pasal 3 dan 4, akan dimengerti.—Manuscript 37, 8 Juli 1900, “Penyataan Penghakiman.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *