[RH] SUDAHKAH ENGKAU MENEMUKAN SIKAPMU?

birds sky Copy 335x471

Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yoh 2:15.

[AkhirZaman.org] Penyesuaian dengan dunia menyebabkan banyak dari umat kita kehilangan sikap mereka. Saya merasa sangat berat atas masalah ini, oleh sebab hal itu terus menerus dinyatakan Tuhan di depan saya. . . . 

Jikalau pernah ada suatu waktu apabila mereka yang mengetahui kebenaran masa kini harus menemukan sikap mereka, maka waktu itu adalah sekarang. Walaupun tidak ada orang yang bebas menggerakkan saudara-saudaranya, namun masing-masing harus memperoleh suatu pengetahuan mengenai kondisinya sendiri, yaitu sikapnya yang tepat. Pertanyaan yang harus ditanyakan kepada diri sendiri masing-masing ialah, “Bagaimanakah hubungan saya dengan Allah?”

Adalah penyesuaian dengan dunia yang menyebabkan banyak dari umat kita kehilangan sikap mereka. Menyelewengkan prinsip-prinsip yang benar tidak terjadi dengan tiba-tiba. Malaikat Tuhan menyatakan hal ini kepada saya dengan lambang-lambang. Tampaknya seakan-akan seorang maling yang dengan diam- diam bergerak semakin lama semakin dekat, dan pelahan-pelahan tetapi pasti mencuri identitas pekerjaan Allah dengan memimpin saudara-saudara kita untuk mengadakan penyesuaian dengan kebijaksanan-kebijaksanaan duniawi. . . . Tuhan mengharapkan kita untuk mengadakan usaha-usaha dengan serajin-rajinnya untuk membebaskan kita sendiri dari roh duniawi yang telah masuk di kalangan kita. . . . Tuhan menganjurkan suatu pembaharuan. Di setiap tempat di mana orang-orang percaya telah menganut prinsip-prinsip duniawi, la merindukan adanya suara amaran didengungkan. “Serukanlah kuat-kuat,” kataNya, “janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatKu pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka”(Yes 58:1). . . .

Dari banyak pendapat pewujudan zaman di mana kita hidup samalah jauhnya seperti langit dan bumi. Tampaknya bahwa kewajiban mereka untuk menyediakan diri supaya bertemu dengan Juruselamat yang segera akan datang itu sama sekali sudah dilupakan. Allah ingin supaya kita memakai akal budi kita. la ingin supaya kita bertindak sebagai makhluk yang berpikir, yang sedang hidup di perbatasan dunia yang kekal.

lngatlah bahwa dalam menyiapkan diri sendiri untuk kerajaan sorga, maka engkau sedang menyiapkan orang-orang lain. Kitab suci berkata, “Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. . .

Selama kita bekerja pada jalur Kristus, sambil memegang tangan Yang Mahakuasa, kita selamat; tetapi segera bilamana kita melonggarkan pegangan kita pada tanganNya, dan mulai mengandalkan kekuatan manusia, maka kita berada di dalam bahaya yang besar.

Pada hari ini Tuhan ingin agar kita mencapai standar yang lebih tinggi daripada yang sudah pernah kita capai pada masa yang Iampau. Hari demi hari kita harus maju ke atas, senantiasa menuju ke atas, sampai sudah dapat dikatakan kepada kita sebagai suatu umat, ”Kamu lengkap di dalam Dia.”—Manuscript 96, 7 Juli 1902, pembicaraan renungan pagi sebelum Rapat di Pacific Union Medical Missionary yang diadakan di St. Helena, California.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *