[RH] Dalam Kemitraan dengan Kristus

akhirzaman

Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15:5.

[AkhirZaman.org] Akhir zaman sudah dekat! Allah memanggil gereja untuk menata perkara-perkara yang masih tersisa. Dengan menjadi pekerja-pekerja bersama dengan Allah, kalian dikuatkan oleh Tuhan untuk mengajak orang-orang lain bersama kalian memasuki kerajaan itu. Kalian harus menjadi agen-agen Allah yang hidup, saluran-saluran terang kepada dunia, dan di sekelilingmu ada malaikat-malaikat surga dengan tugas perutusan mereka dari Kristus untuk mempertahankan, memperkuat, dan menegakkan kalian dalam bekerja bagi penyelamatan jiwa-jiwa……

Pisahkan dan bedakanlah diri kalian dengan dunia ini—masih di dalam dunia, tapi bukan [melepaskan diri] dari dunia ini, dengan cara memantulkan sinar-sinar terang dari Matahari Kebenaran itu, dengan cara menjadi suci, murni, dan tidak bercacat, dan dalam iman membawakan terang memasuki semua jalan raya dan persimpangan jalan bumi ini.

Biarlah gereja-gereja bangkit sebelum terlambat secara abadi. Biarlah setiap anggotanya mengerjakan pekerjaannya masing-masing dan membela nama Tuhan yang olehnya ia dipanggil. Biarlah iman yang tampak dan kesalehan yang sungguh-sungguh menggantikan kemalasan dan ketidakpercayaan. Bilamana iman bersandar pada Kristus, maka kebenaran akan membawa terang ke dalam jiwa, dan pelayanan-pelayanan agama tidak akan menjadi membosankan dan tanpa daya tarik…… Setiap hari kalian akan memiliki sebuah pengalaman yang kaya bila kalian mempraktikkan Kekristenan yang kalian akui……. Para pendosa akan bertobat…….

Semoga semua orang boleh bangkit dan mewujudkan kepada dunia ini bahwa iman mereka adalah suatu iman yang hidup, dan bahwa sebuah issu yang paling penting di hadapan dunia ini adalah bahwa Yesus akan segera datang. Biarlah orang-orang mengerti kalau kita percaya bahwa kita sekarang berada pada batas-batas dunia yang abadi.

Pendirian kerajaan Allah itu diperlambat atau dipercepat tergantung pada ketidakberimanan atau kesetiaan agen-agen manusia. Pekerjaan ini dihambat oleh kegagalan manusia untuk bekerjasama dengan yang ilahi. Orang-orang boleh saja berdoa, “Datanglah kerajaanMu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di dalam surga”; akan tetapi bila mereka gagal mewujudkan doa ini dalam kehidupan mereka, maka permohonan mereka ini akan sia-sia. Namun walaupun kalian lemah, bersalah, dan berdosa, Tuhan terus menawarkan kepada kalian kemitraan [kerjasama] dengan DiriNya sendiri. Dia mengundang kalian untuk datang di bawah instruksi ilahi. Dengan bersatu dengan Kristus, kalian boleh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah. “Di luar Aku,” sabda Kristus, “kamu tidak dapat berbuat apa-apa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *