[RH] BERHATI-HATI TERHADAP PENIPUAN SETAN

pelayanan

Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose 2:8.

[AkhirZaman.org] Kita memerlukan suatu kepercayaan yang teguh terhadap Allah jika kita mau diselamatkan dari kuasa kaki-tangan setan. Jika kita mau berpaut pada ajaran-ajaran Firman itu, maka kebenaran Firman itu akan menjadi perlindungan kita yang menyelamatkan kita dari segala penipuan akhir zaman ini. Kita memerlukan kebenaran itu. Kita perlu mempercayainya.

Prinsipnya disesuaikan dengan segala keadaan hidup. Kebenaran itu menyediakan jiwa untuk kewajiban dan menyiapkannya untuk menghadapi ujian. Kebenaran itu membawa cap Pengarangnya yang ilahi ….

Kecenderungan hati manusia yang keras itu menolak terang kebenaran itu. Kecenderungan kesombongan pikiran menuntun menuju pertimbangan yang bebas dan menjadi sesuatu yang berpaut pada pendapat dan filsafat manusia, Ada bahaya yang terus-menerus terhadap sebagian orang yang selalu ragu-ragu di dalam iman oleh keinginan memperoleh sesuatu yang asli. Mereka ingin mendapat sesuatu kebenaran yang baru dan asing untuk diperkenalkan, mempunyai satu pekabaran baru untuk dibawa kepada orang banyak; akan tetapi kerinduan demikian adalah satu jerat musuh untuk menawan pikiran dan menuntun supaya menjauh dari kebenaran ….

Tuhan mau agar orang-orang yang mengerti alasan-alasan iman mereka percaya bahwa apa yang mereka telah yakini adalah kebenaran, dan bukan untuk mangkir dari iman oleh sebab perkataan putar balik manusia …

Pada akhir zaman ini kita memerlukan iman yang luas dan yang bertambah-tambah. Kita harus dibangun di dalam iman oleh suatu pengetahuan dan akal budi yang tidak bersumber dari manusia, tetapi yang hanya terdapat di dalam kekayaan hikmat Allah …

Mereka yang telah menerima kebenaran pekabaran malaikat ketiga patutlah dengan iman memegang teguh pekabaran itu, sehingga. hal itu akan menahan mereka supaya tidak hanyut ke dalam tahyul dan teori-teori yang akan memisahkan mereka satu sama lain dan juga dari Allah.

Sambutan kita atas kebenaran yang kita anut sebagai anggota MAHK bukanlah satu pengalaman kebetulan saja; Hal itu dicapai dengan doa yang sungguh-sungguh dan penyelidikan yang saksama atas Firman. yang diwahyukan itu. Tuhan mau agar kita berjalan dan bekerja di dalam persatuan yang sempurna. NamaNya, Yesus Kristus,

kelak akan menjadi semboyan kita, teladanNya menjadi lambang kemegahan kita, prinsip FirmanNya menjadi landasan kasih sayang kita. Kesatuan di antara roh dan perbuatan kelak menjadi kekuatan kita.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *