[RH] PERTAHANAN KITA YANG PASTI

Karena engkau menuruti firmanKu, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3:10.

[AkhirZaman.org] Kini setan lebih sungguh-sungguh lagi memainkan peran hidup bagi jiwa-jiwa dibandingkan dengan masa yang silam; dan kecuali kita selalu berjaga-jaga, ia akan menanamkan di dalam hati kita, kesombongan, cinta diri, cinta dunia, dan banyak lagi sifat-sifat yang buruk la juga akan menggunakan setiap cara yang mungkin untuk mengacaukan iman kepada Allah dan kebenaran FirmanNya. Jika kita tidak mempunyai pengalaman yang dalam di dalam perkara-perkara Allah, jika kita tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang firmanNya, maka kita akan tertipu menujuĀ  kehancuran oleh berbagai kesalahan dan perkataan putar balik dari musuh itu. Ajaran-ajaran palsu akan melemahkan landasan kepercayaan manusia, sebab mereka belum belajar untuk membedakan kebenaran dari kesalahan. Satu-satunya perlindungan kita terhadap tipu daya setan ialah mempelajari Kitab Suci dengan rajin, mempunyai pengertian yang tajam tentang alasan-alasan iman kita, dan setia melakukan setiap kewajiban yang diketahui. Pemanjaan dosa yang sudah diketahui akan menimbulkan kelemahan dan kegelapan dan membuat kita jatuh pada pencobaan yang hebat…

Adakah permohonan kita naik kepada Allah di dalam iman yang hidup? Adakah kita membuka pintu hati kepada Yesus dan menutup setiap pintu masuk terhadap setan? Adakah kita memperoleh terang yang lebih jelas dan kekuatan yang lebih besar setiap hari, agar kita dapat berdiri di dalam kebenaran Kristus? Adakah kita mengosongkan hati kita dari segala sifat mementingkan diri, dan membersihkannya, sebagai pendahuluan untuk menerima hujan akhir dari sorga?

Sekaranglah waktunya bilamana kita mengaku dan meninggalkan dosa-dosa kita, agar dosa-dosa itu lenyap sebelum penghakiman dan dihapuskan. Sekaranglah waktunya untuk “menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah” (ll Korintus 7:1).

Berbahaya bila melalaikan pekerjaan ini. Setan sekarang berusaha sedapat-dapatnya dengan perantaraan malapetaka di laut dan di darat untuk menentukan nasib manusia. Apakah pertahanan umat Allah pada dewasa ini? Pertahanan itu adalah suatu hubungan yang hidup dengan sorga. Jika kita mau tinggal aman terlepas dari penyakit sampar yang berbahaya, jika kita mau terlepas dari bahaya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, kita harus bersembunyi di dalam Allah; kita harus memperoleh penjagaan perlindungan Yesus dan malaikat-malaikat kudus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *