[RH] PENGHARAPAN BAGI ORANG BERDOSA YANG TERSESAT 

pengharapan

Lalu jawab Yesus kepada mereka, kataNya: Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5:31, 32.

[AkhirZaman.org] Orang-orang berdosa adalah sasaran utama tugas Kristus yakni orang-orang berdosa dari setiap suku bangsa dan daerah …. Semuanya mereka itu berharga bagi Dia karena mereka adalah tebusan darahNya. Tugas rumah tangga hendaklah memperoleh perhatian yang pasti. Biarlah setiap orang berdosa yang berada di dalam rumah tangga kita dan yang berada di dalam hubungan tetangga kita dicari; Biarlah usaha pribadi dikerahkan kepada mereka. Keadaan-keadaan yang tampaknya sangat tidak berpengharapan hendaklah dikerjakan dengan sangat bersungguh-sungguh, di dalam iman, pengharapan dan doa yang tekun ….

Kristus sangat terharu melihat orang-orang yang menjadi sasaran utama kuasa setan, rasa belas kasihan dan kasih Juruselamat tertuju kepadanya. Ia menugaskan seseorang dari himpunan pergi keluar ke padang gurun mencari dan menyelamatkan domba yang hilang untuk dibawa ke dalam kandang. la menunjukkan kasih yang amat lembut kepada orang- orang yang terjerat kuasa penipuan setan. Dan bila domba yang hilang itu benar-benar sudah ditemukan Yesus, betapa besar sukacita dan kegembiraan yang terdapat di segenap alam ….

SuaraNya terdengar di dalam nada yang lemah lembut, mengandung arti memohon, dan kasih! “Carilah Tuhan selama Ia bgrkenan ditemui; berserulah kepadaNya, selama Ia dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab la memberi pengampunan dengan limpahnya” (Yesaya 55:6, 7)

Manusia fana tak dapat meinbaca hati manusia, dan sering disesatkan oleh rupa manusia yang dangkal. Akan tetapi Ia yang dapat membaca hati seperti membaca sebuah buku terbuka tak pernah salah mempertimbangkannya …. Ia tahu suasana yang mengelilingi setiap jiwa. Ia tahu berapalbanyak dan bagaimana hebatnya pergolakan jiwa manusia untuk mengalahkan kecenderungan-kecenderungan sifat yang diwarisi dan dosa-dosa yang menjadi kebiasaan yang diulang-ulangi.

laberkata, la adalah milikKu; Aku telah membeli dia dengan sengsara manusia dan darah. Sudah lama Aku bersabar akan tabiatnya, perangainya yang tidak sopan, tingkah lakunya yang tidak berterima kasih kepadaKu, namun Aku menahan hati untuk tidak meninggalkan dia, berharap dengan perantaraan pekerja-pekerjaKu yang hidup bekerja sama dengan dia,
membawa dia ke dalam pertobatan, agar Aku boleh menyambuhkan dia dan membersihkan dia di dalam darahKu sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *