[RH] DI HADAPAN ALAM SEMESTA

alam semesta

Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. I Korintus 4:9.

[AkhirZaman.org] Allah menginginkan anak-anakNya menuniukkan kepada dunia ini apa artinya duduk bersama-sama Kristus di dalam sorga, “supaya pada masa yang akan datang la menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karuniaNya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikanNya terhadap kita dalam Kristus Yesus” (Efesus 9:7) la mengharapkan kita membawa kebaikan ini ke dalam pergaulan kita satu sama lain ….

Tuhan merindukan anak-anakNya menghormati satu sama lain sebagai tebusan darah Kristus. Bilamana mereka melakukan hal ini, maka mereka akan mengetahui apakah artinya duduk bersama-sama Kristus di dalam sorga. Bibir kita perlu disucikan dengan bara api yang berasal dari mezbah Allah. Kemudian kita akan mengucapkan kata-kata yang diangkat tinggi, kata-kata yang bersih dan agung, kata-kata yang dipenuhi dengan bau harum kebenaran Kristus, kata-kata pelezat kehidupan yang menghidupkan.

Kristus menghendaki pengikut-pengikutNya menjadi serupa dengan Dia, sebab la ingin digambarkan dengan tepat di dalam lingkaran keluarga, di dalam sidang, dan di dalam dunia ini. la menginginkan kita supaya menyelidik diri kita sendiri. Maka bila kita melakukan hal ini, kita akan dapati bahwa kita mempunyai cukup kesibukan. Kita patutlah menerima Kristus sebagai kekuatan yang menyanggupkan kita, sebagai peneguh kita, agar kita dapat menunjukkan tabiatNya kepada dunia ini. lnilah tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Kita patutlah menjadi saksi atas kuasa kasih karunia sorga.

Akan tetapi, bukankah banyak orang yang bagaikan kulit yang berduri menyakiti hati orang-orang yang bergaul dengan mereka? orang-orang yang mewakili Kristus tidak akan berbicara kasar. Perkataan mereka akan menyenangkan dan menolong “Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih,” kita, “bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus.” (Efesus 4:15).

Allah ingin putera-puteriNya menyatakan kuasa kasih karuniaNya di hadapan rumah perkumpulan setan, di hadapan alam semesta, di hadapan dunia, agar orang-orang bersama malaikat-malaikat dapat mengetahui bahwa Kristus bukannya mati sia-sia. Marilah kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki kuasa yang datang dari atas. Kiranya Allah menolong umatNya keluar dari lembah kejahatan tempat mereka jatuh, dan datang ke tempat di mana mereka dapat berjalan dan berkata-kata dengan Allah. Kemudian, sewaktu mereka memantulkan terang dan sukacita sorga itu, maka Allah sendiri akan bersukaria atas mereka dengan lagu-lagu pujian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *