[RH] SETIAP ORANG ADALAH SESAMA MANUSIA

Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu. Efesus 3:8.

[AkhirZaman.org] Di dalam hati kebanyakan orang terdapat sedikit saja rasa hormat terhadap kebenaran dan keadilan. Orang-orang yang tidak mempercayai Allah dan FirmanNya tampak di mana-mana…. Sementara keadaan yang demikian terdapat di atas dunia ini, janganlah kita menutup diri di dalam rumah kita, dan beranggapan bahwa taat pada kebenaran sajalah yang dituntut dari kita. Kristus memberi diriNya satu korban menebus dosa-dosa dunia ini …. Jika engkau mempunyai kekayaan kasih karunia Kristus di dalam hatimu, maka engkau tidak akan menyimpan hal itu di dalam dirimu, sementara keselamatan jiwa-jiwa bergantung atas pengetahuan tentang jalan keselamatan yang dapat engkau beri. Jiwa-jiwa ini mungkin tidak datang kepadamu, lalu menceritakan kerinduan hatinya, akan tetapi sungguh banyak orang yang lapar, dahaga, dan Kristus mati agar mereka dapat memiliki harta kekayaan kasih, karuniaNya. Apa yang engkau akan buat agar jiwa-jiwa ini memperoleh bagian berkat yang engkau miliki itu?

Adakah engkau berusaha supaya berkenalan dengan orang-orang yang memerlukan pertolonganmu? Engkau gunakankah kesempatan dan keuntungan serta kekayaanmu di dalam kesempatan memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus? Mungkin engkau berkata, Saya bukanlah seorang pendeta, oleh karena itu saya tidak dapat mengajarkan kebenaran itu. Boleh jadi engkau bukanlah seorang pendeta di dalam arti kata yang sebenarnya. Mungkin pula tidak pernah dipanggil untuk berdiri di mimbar. Sekalipun demikian engkau dapat menjadi seorang pekerja bagi Kristus. Jika engkau mau memanfaatkan kesempatanmu kepada mereka untuk membicarakan sepatah kata kepada orang-orang itu, maka Allah akan berbicara dengan perantaraan engkau untuk memenangkan hati kepada Dia…. Ucapkanlah sepatah kata di sini, dan sepatah kata lagi di sana, yang akan mengangkat Juruselamat di hadapan manusia dan menuntun mereka kepada maksud-maksud yang lebih tinggi dan lebih kudus.

Pertumbuhan di dalam kasih karunia ditunjukkan di dalam kemampuan yang meningkat untuk bekerja bagi Allah. la yang belajar di dalam sekolah Kristus akan tahu bagaimana berdoa dan bagaimana berbicara untuk Tuhan. Orang yang menyadari bahwa ia kurang pengetahuan, kurang pengalaman, akan menempatkan dirinya di bawah pendidikan Guru Besar, mengetahui bahwa hanya dengan demikianlah la dapat memperoleh kesempurnaan di dalam pelayanan Allah. Dan makin lama ia menjadi semakin sanggup memahami perkara-perkara rohani. Kerajinannya setiap hari melakukan tugasnya membuat ia lebih pantas dan sanggup menolong lain. Bila tinggal di dalam Kristus, ia akan berbuah banyak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *