PERSEDIAAN UNTUK HUJAN AKHIR

Mintalah hujan dari pada Tuhan pada akhir musim semi; Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikanNya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Zakharia 10:7.

[AkhirZaman.org] Jikalau engkau berlaku setia kepada Allah, mengorbankan diri, tidak mementingkan diri, dan Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita, dan la menjadi pengharapan panggilan kita maka kita akan menyatakan Yesus Kristus kepada dunia. Bertanyalah dengan sungguh-sungguh, “Adakah aku seorang Kristen?” Jikalau saya seorang Kristen, saya memandang kepada Yesus, Pokok dan Penyempurna iman saya. Pengharapan saya untuk hidup kekal terpusat padaNya ….

Kita tidak perlu khawatir akan hujan akhir. Yang harus kita iakukan ialah menjaga supaya bejana tetap bersih dan betul letaknya dan bersedia untuk menerima hujan akhir, serta terus berdoa, “Biarlah hujan akhir masuk ke bejanaku. Biarlah terang malaikat yang mulia yang bersatu dengan malaikat ketiga bersinar padaku; memberi aku sebagian dari pekerjaan itu; biarlah aku menyerukan pemberitaan itu; biarlah aku bekerja sama dengan Yesus Kristus.” Mencari Allah sedemikian rupa, bolehlah saya katakan bahwa, la setiap saat melayakkan engkau, sambil memberimu kasih karuniaNya. Engkau tidak perlu khawatir. Engkau tidak perlu memikirkan bahwa akan datang suatu waktu yang khusus bilamana engkau akan dikorbankan. Waktu untuk dikorbankan adalah sekarang ini. Setiap hari, setiap jam, diri harus mati; diri harus dikorbankan, lalu kemudian apabila tiba waktunya bahwa ujian akan datang kepada umat Allah dengan sesungguhnya, maka tangan yang kekal berada di sekelilingmu. Malaikat-malaikat Allah membuat tembok api di sekelilingmu dan melepaskanmu.

Semua pengorbanan dirimu sebenarnya tidak menjadikan engkau baik. Hal itu harus dilakukan sebelum nasib jiwa-jiwa ditentukan. Maka sekaranglah waktunya mengorbankan diri-ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan; dan menggunakan setiap kesanggupan yang telah dikaruniakan. Sekaranglah waktunya mengosongkan dan membersihkan dengan teliti bejana itu daripada kenajisannya. Sekaranglah waktunya kita harus dikuduskan untuk Allah. Inilah pekerjaan kita, pada saat sekarang ini. Engkau tidak perlu menunggu saat yang istimewa untuk suatu pekerjaan ajaib yang harus dilakukan; saat itu adalah hari ini. Saya menyerahkan diri saya sendiri kepada Allah hari ini …

Sudahkah engkau siap menyerah sekarang? Engkau harus menyingkirkan dosamu sekarang juga bila engkau melihatnya …. Janganlah sampai kehilangan waktu jika engkau akan mengalahkan dengan perlahan-lahan; engkau akan mencoba sedikit demi sedikit untuk meninggalkan dosa. Sekarang, selama masih dapat dikatakan “hari ini”, perhatikan undangan itu dan janganlah mengeraskan hatimu.

Hai jiwaku, mengapa tidak meninggalkan perkara yang rapuh hari ini? Dosa telah mengorbankan Tuhanku. Mengapa tidak meninggalkan dosa itu dengan merasa muak? Mengapa tidak menyukai hal-hal yang disukai Kristus, dan membenci hal-hal yang dibenci Kristus? Ia telah membuat persediaan untuk engkau yang betul-betul cukup sehingga engkau melalui Dia dapat menjadi lebih daripada sekedar yang disebut pemenang. -Manuscript 35, 26 September 1891, “Bekerja dan Baptisan Roh Kudus Diperlukan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *