[RH] JURUSELAMAT KITA YANG LAYAK

Jog-Falls-Karnataka Copy

Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia.” Wahyu 17:14.

[AkhirZaman.org] Apakahkah hidup? Hidup adalah satu tanda peringatan satu-satunya akan Allah yang benar. Pekerjaan penciptaan tak pernah dapat diterangkan dengan ilmu pengetahuan.

Akal siapakah yang dapat menjelaskan ilmu pengetahuan tentang hidup?Dapatkah kita bertanya bahwa kaum penganut materialisme tidak mendapat tempat perwujudan Allah? Hukum keempat menyatakan ke seluruh alam semesta, kepada dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa dan dunia yang jatuh, bahwa Allah menciptakan dunia dalam enam hari lamanya, dan pada hari ketujuh berhenti. Jelas dikatakan di sana tidak ada tempat untuk keragu-raguan.

Kristus, Komandan dalam istana sorga, biasa menerima kehadiran dan penghormatan malaikat-malaikat. Dan selama tinggal di bumi ini sewaktu-waktu dapat memohon kepada BapaNya supaya dikirimkan dua belas legion malaikat. akan tetapi tidak ada godaan, pencobaan menuntun Dia supaya menyatakan hak-hak ilahiNya, dapat memikat Dia menyimpang dari jalan yang ditentukan Allah. Siasat yang sangat licin dan cerdik ditunjukkan dalam taktik yang diikuti oleh setan. Tiga kali musuh itu mencoba hendak mengalahkan Kristus. la menyerang Yesus pada nafsu makanan. la dibujuk supaya sombong. la menghadapkan kepadaNya pemandangan dunia yang sangat memikat. la menantang Dia untuk memberi bukti bahwa la adalah Anak Allah. Kristus tidak menyerah satupun; akan tetapi la mempertahankan keagunganNya dengan adil sebagai Seorang yang Allah telah serahkan segala kuasa.

Setan mempunyai kuasa besar di dunia zaman ini. la telah diizinkan mempunyai kuasa atas dunia ini untuk waktu tertentu saja. Selama waktu ini, bilamana ketidakadilan merajalela, maka pria dan wanita diberi kesempatan untuk memihak. Dalam setiap kemungkinan, setan berusaha membuat jalan lebar itu menarik dan jalan sempit itu mengerikan, hina dan tidak disukai. la meletakkan rencana-rencana akal bulus untuk memikat pria dan wanita supaya memanjakan nafsu makan. Kepelesiran yang murah dan tidak memuaskan disediakan dalam segala macamnya pada zaman yang merosot ini. Setan melemparkan daya pemikatnya pada hiburan-hiburan semacam ini, yang menggelapkan hal-hal yang kekal. Banyak orang akan menjual hak kesulungan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Esau, untuk mendapatkan pertimbangan yang tidak berarti oleh memanjakan nafsu makan. Kesenangan duniawi akan muncul lebih mereka sukai lagi daripada hak-hak kesulungan sorga.

Akan tetapi Kristus telah menang untuk kepentingan kita. lalah satu-satunya yang layak menjadi seorang Juruselamat. la memiliki akal budi ilahi, kesanggupan, dan kuasa. la dapat berdiri di hadapan dunia sebagai Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.—Surat 7, 25 Januari 1900,kepada W.K. Kellog, saudara dan pembantu Dr. J.H. Kellog.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *