[RH] KEPASTIAN NUBUATAN

flowers of app Copy

“Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang” (Maleakhi 4:2).


[AkhirZaman.org] Segala maksud Allah akan digenapi dan ditegakkan. Hukum-Nya terkait dengan takhta-Nya, dan agen-agen Setan yang bergabung dengan agen-agen manusia tidak dapat membinasakannya.

Kebenaran diilhamkan dan dikawal oleh Allah; itu akan hidup, dan akan berhasil walaupun itu sekali-sekali tampaknya dikalahkan. Injil Kristus adalah hukum yang diteladankan dalam tabiat. Penipuan-penipuan yang dipraktikkan terhadapnya, setiap rencana untuk mempertahankan kepalsuan, setiap kesalahan yang ditempa oleh agen-agen Setan, pada akhirnya akan dihancurkan selama-lamanya, dan sorak kemenangan kebenaran akan seperti munculnya matahari pada siang hari. Matahari Kebenaran akan bersinar dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya, dan seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan-Nya

Semua yang Allah tentukan dalam sejarah nubuatan untuk digenapi pada masa yang silam sudah terjadi, dan semua yang belum digenapi akan terjadi kemudian. Daniel, nabi Allah, berdiri ditempatnya. Yohanes. Dalam buku Wahyu Singa dari suku Yehuda telah menyingkapkan kepada para pelajar nubuatan buku Daniel itu, dan begitulah Daniel berada di tempatnya. Ia membawa kesaksiannya, yang Tuhan nyatakan kepadanya dalam khayal tentang peristiwa-peristiwa besar dan khidmat yang harus kita ketahui sementara kita berdiri di ambang pintu kegenapannya.

Dalam sejarah dan nubuatan firman Allah menonjolkan konflik yang telah lama berlangsung antara kebenaran dan kesalahan. Konflik ini masih sedang berlangsung. Hal-hal yang sudah pernah terjadi akan terulang kembali. Pertentangan lama akan hidup kembali, dan teori-teori baru akan terus bermunculan. Tetapi umat Allah, yang dalam kepercayaan mereka dan kegenapan nubuatan telah melakukan bagian dalam pemberitaan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, tahu di mana  mereka berdiri. Mereka akan berdiri teguh seperti batu karang, memegang teguh permulaan keyakinan mereka sampai kesudahan.

Suatu kuasa yang mengubahkan menyertai pemberitaan pekabaran malaikat pertama dan kedua, sebagaimana itu menyertai pekabaran malaikat ketiga. Keyakinan abadi dibuat pada pikiran manusia. Kuasa Roh Kudus dinyatakan. Ada penyelidikan Kitab Suci dengan rajin, hal demi hal. Hampir sepanjang malam digunakan untuk menyelidiki firman itu dengan sungguh-sungguh. Kita mencari kebenaran seperti  mencari harta yang tersembunyi. Tuhan menyatakan diri-Nya sendiri kepada kita. Terang dipancarkan ke atas nubuatan-nubuatan itu, dan kita mengetahui bahwa kita menerima petunjuk Ilahi…

 

(2 SM 108, 109 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *