PERTOBATAN SEJATI SUATU SYARAT

hpy familly home Copy

 

Agama Menjamin Kebahagiaan Keluarga
[AkhirZaman.org] Agama keluarga adalah satu kuasa yang ajaib. Tingkah laku suami terhadap istri dan istri terhadap suami ditunjukkan sedemikian rupa yang akan menjadikan kehidupan rumah tangga itu, suatu persediaan untuk masuk dalam keluarga di surga.

Semua hati yang dipenuhi dengan cinta Kristus tidak akan pernah terpisah terlalu jauh. Agama itu ialah cinta kasih, maka rumah tangga Kristen menjadi suatu tempat di mana cinta kasih berkerajaan dan dinyatakan dengan perkataan, tingkah laku, cinta kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan sopan santun yang manis. 

Agama diperlukan dalam rumah tangga. Inilah satu-satunya cara untuk menghindarkan kesalahan besar yang sering menimbulkan pengalaman pahit di antara suami istri. Hanya bilamana Kristus berkerajaan maka akan terdapatlah cinta kasih yang mendalam, benar, dan kasih yang tidak mementingkan diri. Maka jiwa akan terikat dengan jiwa dan kedua hidup itu dipadukan dalam kerukunan. Malaikat-malaikat Allah akan menjadi tamu dalam rumah tangga itu, dan penjagaan mereka yang suci akan menguduskan kamar perkawinan itu. Hawa nafsu yang menghinakan akan dibuangkan. Segala pikiran akan naik kepada Allah; hati akan diangkat kepada-Nya dalam penyerahan. 

Pada tiap-tiap keluarga di mana Kristus berdiam, akan dinyatakan perhatiannya yang lemah lembut dan cinta kasih tehadap satu dengan yang lain; bukan cinta yang tersendat-sendat yang diucapkan hanya dalam pelukan-pelukan kasih, melainkan cinta yang mendalam dan kekal. 

Agama Kristen Harus menjadi Pengaruh yang Mengendalikan
Agama Kristen haruslah menjadi pengaruh yang mengendalikan terhadap hubungan perkawinan, tetapi terlalu sering terjadi bahwa motivasi dalam persekutuan itu tidak menuntun kepada prinsip-prinsip Kristen, Setan selamanya berusaha memperkuat kuasanya terhadap umat Allah oleh membujuk mereka itu masuk ke dalam persekutuan dengan rakyatnya, supaya maksudnya ini terlaksana, ia berusaha membangkitkan nafsu hati yang tidak disucikan. Tetapi Tuhan dalam firman-Nya telah mengajar umat-Nya dengan jelas, jangan mereka menghubungkan diri dengan orang-orang yang cinta-Nya tidak ada dalam diri mereka.

Nasihat kepada Pengantin Baru
Perkawinan ialah persekutuan untuk seumur hidup, adalah suatu lambang dari persatuan Kristus dengan sidang-Nya. Roh yang dinyatakan oleh Kristus terhadap sidang-Nya ialah roh yang harus dinyatakan oleh suami dan istri terhadap satu dengan yang lain. Kalau mereka mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, mereka akan mencintai satu dengan yang lain dalam Tuhan, akan selalu manis bubi terhadap satu dengan lain, bertindak dengan tidak berat sebelah. Dalam pengorbanan dan penyangkalan diri bersama mereka akan menjadi berkat kepada satu dengan yang lain….

Kamu berdua perlu ditobatkan. Tiada seorang di antara kamu berdua yang mempunyai pikiran yang benar tentang arti penurutan kepada Allah. “Siapa yang tidak bersama Aku, ia mencerai beraikan.” Saya berharap dengan sungguh-sungguh supaya kamu berdua menjadi anak-anak Allah yang benar, hamba kepada siapa ia telah pertanggungjawabkan tugas kewajiban. Maka damai dan keyakinan dan kepercayaan akan ke padamu. Ya, kamu berdua boleh menjadi orang-orang Kristen yang benar dan berbahagia. Pertumbuhkanlah ketajaman pengertian, supaya kamu boleh mengetahui bagaimana memilih yang baik dan menolak yang jahat. Jadikanlah firman Allah itu pelajaran bagimu. Tuhan Yesus mau supaya kamu selamat. Ia telah memelihara kamu dengan ajaib, hai saudara, supaya kehidupanmu menjadi suatu kehidupan yang berguna. Bawalah segala pekerjaan yang baik yang mungkin dimanfaatkan dalam hidup ini.

Kecuali kamu mempunyai keinginan yang tekun hendak menjadi anak-anak Allah, kamu berdua tidak akan mengerti dengan jelas bagaimana menolong satu dengan yang lain. Biarlah kamu selalu lemah lembut dan berpengasihan kepada satu dengan yang lain, dan meninggalkan segala kemauan diri serta berusaha untuk membahagiakan satu dengan yang lain. Dari hari ke hari kamu boleh belajar lebih baik bagaimana memperkuat ciri-ciri tabiatmu yang lemah itu, dan lebih mengenal satu dengan yang lain. Tuhan Yesus akan menjadi terangmu, kekuatanmu, puncak kesukaanmu, karena kami menyerahkan kehendak kami sendiri kepada kehendak-Nya….

Kamu memerlukan kasih karunia Allah yang dapat menaklukkan hati itu. Janganlah merindukan suatu kehidupan bermalas-malas dan tidak ada kegiatan. Semua orang yang berhubungan dengan pekejaan Tuhan haruslah selalu berjaga terhadap mementingkan diri sendiri. Peliharakanlah lampumu bercahaya dengan menyala. Kemudian engkau tidak akan menjadi sembrono dalam perkataan dan tingkah laku, kamu berdua akan bahagia kalau kamu berusaha menggembirakan satu dengan yang lain. Peliharakanlah jendela-jendela jiwa itu agar tertutup terhadap dunia dan terbuka ke arah surga.

Para pria dan wanita dapat memperoleh suatu derajat yang tinggi, kalau saja mereka mengaku Kristus sebagai Juruselamat mereka sendiri. Berjagalah dan berdoa, serahkanlah segala sesuatu kepada Allah. Pengetahuan yang sedang kamu perjuangkan untuk beroleh hidup yang kekal akan menguatkan dan menghiburkan kamu berdua. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan hendaklah kamu menjadi terang dalam dunia ini. Disiplinkanlah dirimu di dalam Tuhan; karena Ia telah melaksanakan kepadamu amanat-amanat suci, yang tidak dapat kamu laksanakan dengan benar tanpa latihan tersebut. Oleh percaya pada Yesus, bukan saja kamu harus menyelamatkan jiwamu sendiri, akan tetapi oleh pengajaran dan teladan kamu harus berusaha untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Ambillah Kristus sebagai teladanmu. Berpeganglah kepada-Nya sebagaimana Dia dapat memberikan kepadamu kuasa untuk mengalahkan. Binasakanlah dengan sungguh-sungguh akar mementingkan diri sendiri itu. Muliakanlah Penebusmu, maka Ia akan memberikan kepadamu suatu tempat dalam kerajaan-Nya.

 

-RTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *