PERKAWINAN MUDA YANG TERGESA-GESA

marrie yng Copy

Bahaya Perhubungan yang Terlalu Rapat Semasih Anak-anak
[AkhirZaman.org] Perkawinan yang terlalu muda tidak boleh dianjurkan. Suatu hubungan perkawinan yang begitu penting dan yang mempunyai akibat-akibat yang sangat luas janganlah diadakan tergesa-gesa, tanpa persediaan yang cukup, dan sebelum kuasa otak demikian juga tubuh sudah cukup berkembang.

Anak-anak muda dan wanita yang memasuki hubungan perkawinan dengan tidak mempunyai cinta yang matang, pertimbangan yang belum dewasa, tidak mempunyai perasaan mulia dan luhur, dan kemudian menanggungkan ke atas diri mereka sumpah pernikahan, hanyalah dipimpin oleh hawa nafsu kemudaannya.

Perhubungan akrab yang diadakan ketika masih anak-anak seringkali berakibat buruk dalam perkawinan atau perceraian yang sangat memalukan. Perhubungan rapat ketika masih terlalu muda, kalau diteruskan dengan tiada persetujuan orangtua, ternyata sangat berbahaya dan jarang berbahagia. Percintaan orang muda haruslah dikendalikan sampai tiba waktunya, umur cukup dan ada pengalaman akan menjadikan terhormat dan selamat buat melepaskan ikatannya. Orang-orang muda yang tidak mau dikendalikan akan berada dalam bahaya dan hidup mereka melarat.

Seorang pemuda yang belum melampaui usia belasan tahun pertimbangannya belum matang, ia belum mempunyai kecakapan mencari seorang yang sebaya dengan dia dan hidup bersama untuk selamanya. Setelah pertimbangan mereka sudah semakin dewasa, mereka memandang diri telah terikat seumur hidup kepada satu dengan yang lain dan mungkin tanpa memperhitungkan sama sekali untuk membuat satu dengan lain berbahagia. Kemudian, gantinya memanfatkan kesempatan mereka dengan sebaik-baiknya, timbullah suasana tuduh-menuduh, percekcokan semakin luas, sehingga ada sikap tidak peduli, lalai terhadap satu dengan yang lain.” Suasana rumah tangga itu sendiri sedang diracuni oleh perkataan yang tidak mencintai dan terjadi cela-mencela yang hebat. 

Perkawinan yang belum dewasa menghasilkan kejahatan pada dewasa ini secara meluas. Perkawinan yang terlalu muda sangat menghambat perkembangan otak demikian juga kesehatan badan merosot. Pikiran sehat terlalu sedikit digunakan untuk masalah ini. Banyaklah orang muda salah bertindak karena dorongan hati demi kebaikan ataupun untuk penderitaan, menjadi berkat seumur hidup atu menjadi kutuk, terlalu sering bertindak terburu-buru, dikuasai dorongan hati dan rasa sentimen. Banyak orang tidak mau mendengar pertimbangan sehat atau pengajaran dari sudut pandangan orang Kristen. 

Setan selalu sibuk mendorong orang-orang muda yang belum berpengalaman untuk memasuki ikatan perkawinan. Tetapi makin kurang kita bermegah-megah dengan segala perkawinan yang terjadi dewasa ini, semakin baik. 

Sebagai akibat perkawinan yang tergesa-gesa banyak perpisahan, perceraian, dan kekacauan yang besar di dalam jemaat, dan hal ini telah terjadi di kalangan orang yang mengaku umat Allah.

Tindakan yang dilakukan Isak berbeda sekali dengan apa yang dilakukan orang-orang muda dewasa ini, meskipun di antara orang yang mengaku dirinya Kristen! Terlalu sering orang-orang muda merasa bahwa dalam pencurahan cinta kasih itu, mereka sendirilah yang menjadi penasehat suatu hal yang mereka mau bahwa Allah maupun orangtua tidak boleh campur tangan. Lama sebelum mereka mencapai kedewasaan pria dan wanita, mereka berpendapat bahwa merekalah yang berhak menentukan pilihan mereka sendiri, tanpa bantuan orangtua mereka. Biasanya sesudah kawin beberapa tahun cukup untuk menunjukkan kesalahan mereka itu, tetapi seringkali sudah terlambat menghindarkan celaka sebagai akibatnya. Oleh karena kurang bijaksana dan pengendalian diri, terjadilah pilihan yang terburu-buru yang mendatangkan celaka yang besar, sehingga ikatan perkawinan itu menjadi hubungan yang menyiksa. Dengan demikian banyak orang yang menghancurkan kehidupan mereka di dunia sekarang ini dan pengharapan mereka pada kehidupan yang akan datang. 

Kesanggupan Pekerja-pekerja bagi Allah Tersangkut
Orang-orang muda telah menerima kebenaran dan bejalan dengan baik untuk seketika lamanya, tetapi Setan telah menjalin jaringan sekeliling mereka dalam perhubungan yang kurang bijaksana dan perkawinan yang kurang baik. Telah dilihatnya bahwa inilah cara yang paling berhasil untuk memikat mereka dari jalan kesucian. 

Telah ditunjukkan bahwa orng-orang muda zaman ini tidak menyadari bahaya besar yang mengancam mereka. Allah akan menerima mereka sebagai pekerja-pekerja dalam berbagai cabang dalam pekerjaan-Nya, tetapi Setan campur tangan untuk menjeboloskan mereka di dalam jaringannya, sehingga mereka terpisah dari Allah dan tidak berdaya dalam pekerjaan-Nya. Setan adalah seorang pekerja yang licik dan bertahan lama. Ia mengetahui cara bagaimana menangkap orang yang kurang berhati-hati, dan itu adalah suatu amaran yang terbukti bahwa hanya sedikit yang dapat luput dari tipu dayanya itu. Mereka tidak melihat ada bahaya dan mereka tidak berjaga terhadap siasatnya. Setan mendorong mereka untuk mengikat cinta kasih terhadap satu dengan yang lain tanpa mencari khikmat Allah atau dari orang-orang yang telah disuruh Allah mengadakan pengawasan, teguran, dan menasihatkan. Mereka merasa cukup pintar dan tidak mau menerima nasehat supaya berhati-hati. 

Nasihat kepada Orang Muda yang Belasan Tahun
Pikiran yang terlalu belia untuk mencintai gadis-gadis muda, tidak membuat seseorang menghargai dengan tinggi pendirianmu. Oleh membiarkan pikiranmu melewati jalur ini, engkau merusakkan pikiranmu sehingga lemah belajar. Engkau akan terpimpin supaya mengadakan pergaulan yang tidak suci; jalan kehidupanmu dan orang lain akan dituntun menjadi jahat. Maka selama engkau bertetap hati dalam mengikuti caramu sendiri, siapa pun yang berusaha menuntun, mempengaruhi, atau menahankan kamu akan menghadapi perlawanan yang paling keras, karena hatimu tidaklah setuju dengan kebenaran dan kadilan. 

Perbedaan Usia yang Tidak Cocok
Kedua belah pihak mungkin tidak mempunyai kekayaan dunia, tetapi seharusnyalah mereka mempunyai berkat kesehatan yang jauh lebih besar. Kalau boleh janganlah ada perbedaan umur yang terlalu mencolok. Suatu kelalaian dalam hal ini dapat mengakibatkan kehancuran kesehatan pihak yang lebih muda. Maka seringkali anak-anak pun tidak mempunyai kekuatan badani dan otak. Mereka tidak dapat menerima dari orangtua yang sudah lanjut usia rawatan dan pergaulan yang rapat, yang dibutuhkan kehidupan mereka yang masih muda belia, dan mungkin pula mereka dirugikan oleh kematian bapa atau ibu pada saat memerlukan bimbingan dan cinta kasih.

 

-RTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *