[RH] HIDUP SEBAGAI TERANG

sunshine beach Copy

“Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supa ya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga” (Marius 5:16).

[AkhirZaman.org] Jikalau jemaat maju dengan lman yang sederhana, bersandar pada janji-janji flrman Allah, maka mereka dapat menyelesaikan kebaikan besar. Jikalau mereka biarkan terang mereka bercahaya, Kristus dimuliakan dalam diri mereka, dan kepentingan kerajaan-Nya menjadi maju.

Jikalau mereka memiliki suatu perasaan terhadap tanggung jawab mereka pribadi kepada Allah, maka mereka akan mencari kesempatan untuk bekerja, dan akan bersinar sebagai terang dalam dunia. Mereka akan menjadi contoh kesungguh-sungguhan dan semangat yang menyala-nyala dalam mengerjakan rencana Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yang miskin, yang tidak terpelajar, jika mereka memilih, dapat menjadi pelajar-pelajar di sekolah Kristus, dan la akan mengajarkan kepada mereka pengetahuan yang benar. Kehidupan lemah lembut, kepercayaan seperti anak-anak, kesalehan yang sejati, agama yang benar, akan berhasil dalam pengaruhnya terhadap orang lain. Orang-orang yang berpendidikan tinggi tampaknya lebih banyak bergantung atas pengetahuan buku mereka daripada atas Allah. Sering mereka tidak mencari pengetahuan tentang jalan-jalan Allah dengan bergumul sungguh-sungguh bersama Dia dalam doa diam-diam sambil berpegang teguh pada janji-janji Allah oleh iman. Mereka yang telah menerima pengurapan surga akan maju dengan roh yang serupa dengan Kristus, mencari suatu kesempatan untuk melibatkan orang lain dalam percakapan, dan menyatakan kepada mereka pengetahuan tentang Allah dan Yesus Kristus yang diutus-Nya, yang memberikan Kehidupan kekal.

Mereka akan menjadi surat-surat hidup, yang menyatakan Terang dunia kepada umat manusia. Kristus telah memberikan “kepada setiap orang pekerjaannya” (Markus 13:34). la mengharapkan setiap orang melakukan pekerjaannya dengan setia. Tinggi dan rendah, kaya dan miskin, semuanya memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk Tuhan. Setiap orang dipanggil untuk bekerja. Tetapi jikalau engkau tidak menurut suara Tuhan, jikalau engkau tidak melakukan pekerjaan yang ditetapkan-Nya dengan bersandar teguh pada Kristus sebagai kelengkapanmu, jikalau engkau tidak menuruti teladan-Nya, “hamba yang tidak setia dan malas,“ akan tercatat di bawah namamu. Kecuali terang yang telah diberikan kepadamu disampaikan kepada orang lain, kecuali engkau membiarkan terangmu bercahaya, itu akan lenyap dalam kegelapan, dan jiwamu akan tertinggal dalam bahaya yang mengerikan. Allah berfirman kepada setiap orang yang mengetahui kebenaran, “Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga” (Matius 5:16). Sampaikan pengetahuan tentang kebenaran kepada orang lain. Ini adalah rencana Allah untuk menerangi dunia. Jikalau engkau tidak berdiri di tempatmu yang ditentukan, jikalau engkau tidak membiarkan terangmu bercahaya, maka engkau akan terkurung dalam kegelapan. Allah memanggil semua anak-anak laki-laki dan perempuan keluarga surga untuk dilengkapi sepenuhnya, sehingga dengan demikian pada setiap saat mereka dapat melangkah ke dalam barisan untuk bertindak. Hati yang dilembutkan dan bersimpati oleh kasih Yesus akan menemukan mutiara-mutiara indah dalam pengorbanan Tuhan Yesus.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *