Rumah Tangga dan Kumpulan Pertarakan (1)

minmnkrs Copy

Sifat Tidak Bertarak Sedang Merajalela. 
[AkhirZaman.org] Kebiasaan tidak bertarak terus merajalela. Kejahatan dalam segala bentuk berdiri seperti dinding penghalang yang kokoh yang menghalangi kemajuan kebenaran. Kesalahan-kesalahan dalam bidang sosial, yang timbul oleh karena kebodohan atau kejahatan, masih mengakibatkan penderitaan yang tak terkatakan dan melemparkan bayang gelap ke atas gereja dan dunia. Kemerosotan di antara orang muda sedang bertambah-tambah gantinya berkurang. Tidak ada satupun kecuali usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus akan berhasil menghilangkan kutuk yang membinasakan ini. Pergumulan melawan kepentingan dan selera makan, melawan kebiasaan yang jahat dan yang tidak suci, akan merupakan sesuatu yang hebat dan mengerikan hanya mereka yang bertindak atas dasar prinsip akan memperoleh kemenangan dalam pertarungan ini. Kebiasaan tidak bertarak sedang bertambah-tambah, sekalipun adanya usaha untuk mengendalikannya. Kita harus senantiasa berusaha sungguh-sungguh untuk membendungnya, untuk mengangkat yang sudah jatuh dan melindungi yang lemah dari penggodaan. Dengan tangan kita sebagai manusia yang lemah itu kita hanya dapat berbuat sedikit saja tetapi kita mempunyai seorang Penolong yang tidak pernah gagal. Kita tidak boleh melupakan bahwa lengan Kristus dapat menjangkau sampai kepada dasar yang paling dalam daripada kemerosotan dan penderitaan manusia. Ia dapat memberikan pertolongan kepada kita untuk mengalahkan sekalipun kejahatan yang mengerikan dari sifat yang tidak bertarak ini.

Menjauhkan Diri dengan Sepenuhnya Merupakan Jawabnya.
Satu-satunya jalan dalam mana seseorang bisa selamat dari kuasa yang tidak baik itu adalah dengan menjauhkan diri sepenuhnya dari air anggur minuman keras. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa agar bisa menjadi terhormat mereka harus menjauhkan diri dari semuanya. Allah telah menunjukkan kepada kita apakah kehormatan yang sebenarnya itu. Orang yang menang yang akan dihormati, dan yang namanya tidak akan dihapuskan dari buku alhayat.

Orang tua dapat, dengan usaha yang sungguh-sungguh dan tekun, dengan tidak dipengaruhi oleh kebiasaan hidup yang mengikuti mode, membangun sebuah benteng moral di sekeliling anak-anak mereka yang akan melindungi mereka dari segala penderitaan dan kejahatan yang diakibatkan oleh kebiasaan tidak bertarak. Anak-anak jangan dibiarkan hidup menurut kemauan mereka, sambil mengembangkan dengan tidak sepatutnya sifat-sifat yang harus dilenyapkan pada waktu masih dalam bentuk kuncupnya; tetapi mereka harus didisiplin dengan saksama dan dididik supaya berpihak kepada yang benar, yang mengadakan pembaharuan dan yang bertarak. Dengan demikian di dalam setiap krisis mereka akan mempunyai kekuatan akhlak untuk menghadapi tofan perlawanan yang pasti akan menyerang mereka yang berdiri di pihak pembaharuan yang benar.

Kebiasaan Tidak Bertarak Sering Merupakan Satu Akibat Pemanjaan Dalam Rumah Tangga.
Usaha besar-besaran sedang diadakan di negara kita untuk melenyapkan kebiasaan tidak bertarak, tetapi telah didapati bahwa adalah satu perkara yang sukar untuk menguasai dan merantai singa yang sudah dewasa itu. Jikalau separuh dari segala usaha ini telah diarahkan kepada pekerjaan untuk memberikan penerangan kepada orang tua tentang tanggung jawab mereka dalam membentuk kebiasaan dan tabiat anak-anak mereka, maka akan ada hasil yang baik yang seribu kali lipat banyaknya daripada apa yang dihasilkan oleh usaha yang ada sekarang ini. Kepada semua pekerja dalam bidang pertarakan ini kami mengucapkan, Semoga berhasil; tetapi kami mengundang mereka supaya memandang lebih dalam lagi kepada penyebab kejahatan yang sedang mereka perangi itu, dan mengadakan pembaharuan yang lebih sempurna dan lebih tekun lagi.

Agar dapat menjangkau akar kebiasaan tidak bertarak itu kita harus pergi lebih dalam daripada hanya sekedar penggunaan tembakau atau alkohol. Kemalasan, kurangnya tujuan, atau pergaulan yang jahat boleh jadi merupakan penyebab yang mula mula. Sering hal ini terdapat di meja makan dalam rumah tangga, di dalam keluarga-keluarga yang mengaku diri bertarak dengan ketat. Segala sesuatu yang mengacaukan pencernaan, yang menimbul ketegangan pikiran yang sebenarnya tidak perlu atau melemahkan sistim dalam tubuh, sambil mengganggu keseimbangan kuasa pikiran dan jasmani, melemahkan pengendalian pikiran terhadap tubuh, dan dengan demikian cenderung untuk menimbulkan kebiasaan tidak bertarak. Kejatuhan banyak anak muda yang mempunyai masa depan yang gemilang disebabkan oleh adanya selera makan yang rusak yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak sehat.

Meja makan orang Amerika pada umumnya disediakan dalam cara yang akan dapat menyebabkan orang-orang jadi pemabuk. Bagi segolongan besar manusia selera makan merupakan prinsip yang memerintah. Siapa saja yang memanjakan selera dengan cara makan terlalu sering memakan makanan yang tidak menyehatkan, sedang melemahkan kuasanya untuk melawan dorongan daripada selera makan dan nafsu dalam hal hal lainnya dalam ukuran sebagaimana ia telah menguatkan kecenderungan terhadap kebiasaan yang salah dalam hal makan.

Teh dan Kopi Faktor faktor yang Mempengaruhi.
teh-vs-kopi CopyMelalui kebiasaan tidak bertarak yang dimulai di dalam rumah tangga, mula-mula alat-alat pencernaan itu dilemahkan, dan dengan segera makanan yang biasa tidak lagi memuaskan selera makan. Keadaan yang tidak sehat diciptakan, dan timbul satu keinginan terhadap makanan yang lebih merangsang. Teh dan kopi menghasilkan satu akibat yang cepat. Di bawah pengaruh segala racun ini susunan syaraf dirangsang; dan di dalam beberapa masalah, untuk sementara waktu, pikiran nampaknya dikuatkan, dan daya bayang menjadi lebih terang. Oleh karena bahan-bahan perangsang ini menghasilkan akibat-akibat yang baik ini, banyak orang yang berkesimpulan mereka benar-benar membutuhkan semuanya itu; tetapi selalu ada reaksi. Susunan syaraf telah meminjam tenaga dari simpanannya untuk kemudian hari untuk digunakan sekarang ini, dan segala kekuatan yang sementara ini disusul oleh adanya kelemahan yang sepadan dengan itu. Kelegaan yang mendadak yang diperoleh dari teh dan kopi adalah sebuah bukti bahwa apa yang kelihatannya seperti kekuatan itu sebenarnya hanyalah rangsangan syaraf, dan sebagai akibatnya tentu hal itu akan merusak sistim dalam tubuh.

Tembakau, Satu Racun yang Berbahaya.
Penggunaan tembakau adalah satu kebiasaan yang sering mempengaruhi susunan syaraf dalam satu cara yang lebih kuat daripada pengaruh penggunaan alkohol. Itu mengikat korbannya dengan sebuah belenggu perbudakan yang lebih kuat daripada cawan minuman keras; kebiasaan ini lebih sukar dikalahkan. Tubuh dan pikiran, di dalam banyak soal, lebih dirangsang oleh penggunaan tembakau daripada minuman keras yang beralkohol; oleh karena tembakau adalah satu racun yang lebih berbahaya.

Tembakau . . . mempengaruhi otak dan merusak kepekaan, sehingga pikiran tidak dapat memahami dengan jelas akan perkara perkara yang rohani, terutama sekali kebenaran-kebenaran yang mempunyai kecenderungan untuk memperbaiki pemanjaan yang kotor ini. Mereka yang menggunakan tembakau dalam bentuk apapun tidaklah bersih di hadapan Allah. Di dalam kebiasaan kotor seperti itu adalah mustahil bagi mereka untuk memuliakan Allah dalam tubuh dan roh mereka, yang menjadi milik-Nya.

Tembakau melemahkan otak dan melumpuhkan kepekaannya yang amat lembut itu. Penggunaannya merangsang timbulnya perasaan haus terhadap minuman keras, dan dalam banyak sekali persoalan hal ini meletakkan dasar untuk menjadi terbiasa dengan minuman keras.

Akibat-akibat daripada Bahan-bahan yang Merangsang dan Narkotika.
Akibat daripada bahan bahan perangsang dan narkotika adalah melemahkan kekuatan jasmani dan apapun yang mempengaruhi tubuh akan mempengaruhi pikiran. Sebuah bahan perangsang mungkin untuk sementara waktu membangkitkan tenaga dan menghasilkan kegiatan pikiran dan tubuh; tapi bilamana pengaruh yang merangsang ini habis, maka baik pikiran dan tubuh akan berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada sebelumnya. Minuman keras yang memabukkan dan tembakau telah terbukti merupakan sebagai satu laknat yang mengerikan kepada umat manusia, bukan hanya melemahkan tubuh dan mengacaukan pikiran, tetapi juga merusak akhlak. Apabila pengendalian pikiran dikesampingkan, maka nafsu kebinatangan akan merajalela. Lebih banyak racun ini digunakan, maka akan lebih buas lagi keadaannya.

Ajarlah Anak-anak Merasa Jijik Terhadap Bahan-bahan Perangsang.
Ajarlah anak-anakmu supaya merasa jijik terhadap bahan-bahan perangsang. Betapa banyak orang yang dengan secara lalai telah membangkitkan di dalam diri mereka ini satu selera terhadap bahan-bahan ini!

Allah mengajak orang tua supaya melindungi anak-anak mereka dari pemanjaan selera makan, dan terutama sekali terhadap penggunaan bahan- bahan perangsang dan narkotika. Meja makan orang tua Kristen janganlah sekali-kali dipenuhi oleh makanan-makanan yang mengandung bumbu dan rempah-rempah. Mereka harus mempelajari cara memelihara perut dari cara penggunaan yang salah.

Di dalam zaman yang serba cepat ini makanan yang lebih tidak merangsang adalah lebih baik. Pertarakan di dalam segala perkara dan penyangkalan selera makan yang kuat adalah satu-satunya jalan selamat.

Sebuah Tantangan bagi Orang Tua.
Orang tua mungkin telah menurunkan kepada anak-anak mereka kecenderungan-kecenderungan kepada selera makan dan nafsu, yang akan menjadikan lebih sukar pekerjaan untuk mendidik dan melatih anak-anak ini untuk bertarak dengan ketat dan untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bersih. Jikalau selera makan untuk makanan yang tidak menyehatkan dan untuk bahan-bahan perangsang dan narkotika telah diturunkan kepada mereka sebagai satu warisan dari orang tua mereka, betapa satu tanggung jawab yang khidmat dan mengerikan terletak di atas bahu orang tua untuk melawan kecenderungan kecenderungan jahat yang telah mereka berikan kepada anak-anak mereka itu! Betapa sungguh- sungguh dan tekunnya orang tua harus melaksanakan tugas mereka, di dalam iman dan pengharapan, terhadap turunan mereka yang malang itu.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *