SAINS YANG SALAH DAN JUBAH SETAN MODERN

 

      [AkhirZaman.org] Ilmu pengetahuan yang salah adalah salah satu alat yang digunakan oleh Setan di surga, dan itu pun masih digunakannya sekarang ini. Keterangan yang palsu yang diberikannya kepada para malaikat, kecerdikan teori ilmu pengetahuannya menyesatkan banyak dari kesetiaan mereka.

        Karena kehilangan kedudukannya di dalam surga, maka ditunjukkannya pencobaannya kepada nenek moyang kita yang pertama itu. Adam dan Hawa menyerah kepada seteru itu, dan oleh pendurhakaan mereka umat manusia menjadi jauh daripada Tuhan, dan dunia ini pun terpisah dari surga.

        Jika sekiranya Adam dan Hawa tidak pernah menjamah pohon larangan itu, maka Tuhan telah memberikan kepada mereka pengetahuan yang tiada disertai oleh dosa, pengetahuan yang akan memberikan mereka itu sukacita yang kekal. Yang mereka peroleh daripada pendurhakaan mereka itu hanyalah hidup yang berdosa dan akibat-akibatnya.

Umat manusia sekarang ini dibawa oleh Setan ke arah yang sama ke mana Adam telah dibawanya. Dunia ini dibanjirinya dengan cerita dongeng. Oleh segala tipu muslihat diusahakannya menghindarkan manusia untuk memperoleh pengetahuan akan Tuhan, yaitu keselamatan.1

Bila yang Salah Nampak Seperti Terang        

        Kita sedang berada dalam zaman terang yang besar; tetapi banyak yang dikatakan terang hanyalah membuka jalan bagi kebijaksanaan dan muslihat Setan. Banyak yang akan dihadapkan yang kelihatan benar, tetapi memerlukan penyelidikan yang saksama disertai oleh doa; karena kemungkinan, itu adalah muslihat musuh itu. Yang salah sering kelihatan berdampingan dengan yang benar. Hampir tidak dapat dibedakan dari jalan menuju kesucian dan surga. Tetapi hanyalah pikiran yang diterangi oleh Roh Suci yang dapat mengetahui bahwa itu sudah menyimpang daripada jalan terang. Seketika, lagi keduanya akan kelihatan jauh terpisah.

        Teori bahwa Tuhan itu adalah suatu hakikat pengaruh yang mencakup seluruh alam adalah salah satu muslihat Setan yang paling lihai. Dia memberikan gambaran Tuhan yang salah, dan itu adalah hinaan terhadap kebesaran dan keagungan Tuhan.

        Teori panteisme tidak didukung oleh firman Tuhan. Terang kebenaran Tuhan menyatakan bahwa teori itu adalah alat perusak jiwa. Ini berunsur kegelapan, dan mengobarkan hawa nafsu. Memuaskan keinginan hati dan memberikan persetujuan kepada kecenderungan yang salah. Perpisahan dengan Tuhanlah yang terjadi akibat penerimaan ajaran yang demikian.

        Keadaan kita sudah jauh daripada yang semula karena keadaan dosa, maka kuasa yang memulihkan kita haruslah di luar jangkauan manusia (supernatural), kalau tidak akan sia-sia. Hanya satu kuasa yang dapat melepaskan kita daripada genggaman si jahat, yaitu  kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hanyalah melalui darah Dia yang tersalib itu ada penyucian dari dosa. Hanya rahmat-Nya saja yang dapat menyanggupkan kita melawan dan menaklukkan kelemahan sifat kita yang berdosa. Kuasa teori spiritisme dari hal diri Tuhan tidak berdaya. Jika Tuhan itu adalah kuasa yang meliputi segenap alam, dengan demikian Dia berdiam di dalam diri semua manusia; dan untuk mencapai kesucian, yang perlu bagi manusia hanya meningkatkan kuasa yang ada di dalam dirinya.

        Teori ini sesuai dengan kesimpulannya yang logis telah melanda seluruh ajaran Kristen. Dihilangkannya ajaran perlunya pendamaian lalu membuat manusia itu sendiri jadi Juruselamatnya. Ajaran mengenai diri Tuhan membuat firman-Nya tidak berguna, dan mereka yang menerima ajaran ini berada dalam bahaya akan menganggap Alkitab itu dongeng. Mereka boleh saja menganggap kebaikan itu lebih baik daripada kejahatan; tetapi karena Tuhan itu tidak lagi ditempatkan pada tempat kedaulatan-Nya, mereka bergantung pada kuasa manusia yang tidak berguna tanpa Tuhan. Kemauan manusia diruntuhkan. Manusia kemudian tidak lagi mempunyai perintang terhadap dosa. Sekali bantuan firman dan Roh Tuhan ditolak, kita tidak akan dapat mengetahui betapa dalamnya seseorang akan tenggelam di dalam dosa.

        Mereka yang terus berpegang pada ajaran spiritisme yang seperti ini pasti akan merusak pengalaman Kekristenannya, memutuskan hubungannya dengan Tuhan dan akan kehilangan hidup yang kekal.2

Daya Upaya Menipu yang Terpilih

        Ajaran yang salah mengenai diri Tuhan dan alam yang sedang melanda dunia ini melalui keragu-raguan terhadap diri Tuhan adalah ilham yang berasal dari musuh yang dipenuhi dosa itu, dia sendiri adalah pelajar Alkitab, yang mengetahui bahwa umat manusia perlu menerima kebenaran, maka dipelajarinya cara menyimpangkan pikiran manusia daripada kebenaran yang mempersiapkan mereka bagi peristiwa yang akan menimpa dunia ini.

        Setelah melalui masa tahun 1844 kita menghadapi segala jenis kefanatikan. Kesaksian yang mengandung teguran bagi beberapa yang menganut paham spiritisme diberikan kepada saya.

        Ajaran kekafiran diikuti oleh kehidupan yang jahat. Ini adalah umpan yang menyesatkan yang berasal dari bapa pembohong, dan akibatnya ialah tidak mau meninggalkan kepuasan diri yang jahat.

        Pengalaman masa lalu akan terulang. Pada masa yang akan datang, ketakhyulan Setan akan muncul dengan wajah baru. Yang salah akan kelihatan dengan sifat yang menyenangkan dan muluk. Ajaran yang salah berjubahkan terang akan dihadapkan kepada umat Tuhan. Dengan cara demikianlah Setan berusaha menipu, sedapat mungkin kepada orang yang tidak beribadat, inilah yang akan digunakan oleh Setan membawa kebinasaan yang pasti. Dia akan mempergunakan tenaga otak memperdaya pikiran untuk melaksanakan rencananya. Yang paling menyedihkan dari semuanya ialah bahwa manusia yang terperdaya oleh muslihatnya akan mempunyai rupa peribadatan, tanpa beroleh hubungan yang sungguh dengan Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa yang memakan buah pohon pengetahuan yang jahat dan baik itu, sekarang ini pun banyak yang menikmati makanan muslihat kejahatan.

        Pesuruh Setan menyelimuti ajaran yang salah dengan jubah yang menarik, sama seperti Setan di Taman Eden menyelubungi sifatnya dari penglihatan nenek moyang kita dengan berbicara melalui ular. Dengan jalan inilah ditanamkan dalam pikiran manusia kesalahan yang mematikan. Hipnotis Setan akan menguasai orang yang berpaling daripada firman Tuhan yang jelas dan menerima dongeng yang rasanya menyenangkan.

        Orang yang beroleh lebih banyak teranglah yang paling hebat diserang oleh Setan untuk menjeratnya. Diketahuinya jika dia dapat menipu mereka, oleh pimpinannya mereka akan menyelimuti dosa dengan jubah kebenaran lalu membuat manusia tersesat.

        Saya berkata kepada semua orang; Waspadalah! karena bagaikan malaikat terang Setan berjalan-jalan di setiap perkumpulan pekerja Kristen, dan di dalam setiap sidang, berusaha menarik anggota supaya mengikut Dia. Saya disuruh memberikan amaran kepada umat Tuhan: “ Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri‑Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya” (Gal. 6:7).3

Rencana Setan Mendewakan Alam

        Oleh mengutamakan hukum kebendaan dan hukum alam, banyak yang buta (akan hubungan Tuhan yang langsung), jika tiada disangkalnya, hubungan Tuhan yang terus-menerus dan langsung. Mereka (orang itu) memberikan kesan bahwa perbuatan-perbuatan alam lepas hubungannya daripada Tuhan, ada di dalam dirinya sendiri dan daripadanya sendiri (alam) batas-batas kemampuan dirinya sendiri dan kodratnya sendiri kemampuan bekerja. Menurut pendapat mereka bahwa ada perbedaan yang besar di antara yang biasa dan supernatural. Yang biasa dianggap berasal dari yang biasa, dan lepas daripada kuasa Tuhan. Kuasa yang vital berasal daripada kebendaan, dan alam didewakan. Dianggap bahwa benda dibuat mempunyai hubungan tertentu dan dibiarkan berjalan sendiri menurut hukum yang sudah tetap yang tiada dapat diganggu-gugat oleh Tuhan sendiri; bahwa alam itu dikaruniai dengan khasiat tertentu dan berada di bawah hukum (alam), maka sejak itu terserah kepada dirinya sendiri menuruti akan hukum ini dan melakukan pekerjaan yang diperintahkan pada mulanya.

        Ini adalah ilmu pengetahuan yang salah; di dalam firman Tuhan tidak akan dijumpai satupun yang menguatkan pendapat itu. Tuhan tidak membatalkan hukum-Nya, tetapi Dia terus-menerus bekerja dengannya dan menggunakannya sebagai alat-Nya. Hukum alam tidak bekerja atas kuasa dirinya sendiri. Tuhan senantiasa bekerja di dalam alam. Alam adalah pesuruh-Nya, disuruh menurut kehendak-Nya. Alam di dalam pekerjaannya menyaksikan akan hadirnya kecerdasan dan alat aktif suatu wujud yang bergerak di dalam segala pekerjaan-Nya (Tuhan) menurut kehendak-Nya. Itu bukanlah oleh yang ada pada alam itu sendiri dari mulanya sehingga dari tahun ke tahun bumi itu memberikan hasil yang berlimpah dan berjalan terus mengelilingi matahari. Tangan kodrat yang mahakuasalah yang telah tetap menuntun planet ini. Kodrat Tuhanlah yang bekerja setiap saat yang meletakkannya pada tempat peredarannya.

        Bekerjanya tubuh manusia pun tiada dapat dipahami sepenuhnya; dia mengandung rahasia yang menimbulkan kesulitan bagi manusia yang paling cerdas sekalipun. Ini bukanlah hasil mekanis yang sekali dijalankan, lalu berjalan terus, sehingga nadi berdenyut dan orang bernapas terus. Di dalam Tuhan kita hidup dan bergerak dan mempunyai keadaan kita. Setiap napas setiap pukulan jantung, adalah bukti yang jelas akan kodrat Tuhan yang selalu hadir.

        Manusia yang paling tinggi kecerdasannya sekalipun tiada dapat menyelami akan keajaiban YHWH yang nyata pada alam. Ilham Ilahi mengajukan banyak pertanyaan yang tiada dapat dijawab oleh ahli ilmu pengetahuan yang terhebat sekalipun. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan bukanlah agar kita menjawabnya, tetapi adalah untuk menarik perhatian kita terhadap keajaiban Ilahi yang mendalam serta mengajarkan kepada kita bahwa kebijaksanaan kita terbatas; bahwa di sekitar kehidupan kita sehari-hari ada banyak yang di luar batas kesanggupan otak manusia; bahwa pertimbangan dan maksud Tuhan itu tak terselidik.        Sifat-Nya tak terselami.4

        Pendidikan yang dimulai di atas bumi ini belum akan selesai di dalam kehidupan yang sekarang; itu akan dilanjutkan sepanjang masa kekekalan, maju terus dan tiada akan pernah kehabisan. Setiap hari keajaiban akan pekerjaan Tuhan, bukti akan keajaiban kodrat-Nya menjadikan dan memeliharakan akan pekerjaan Tuhan, bukti akan keajaiban di dalam pikiran di dalam keindahan yang baru. Di dalam terang yang memancar dari takhta itu rahasia akan lenyap, dan jiwa akan dipenuhi rasa kekaguman kesederhanaan perkara yang belum pernah dapat diselami dulu.5

Amaran Terhadap Agama Sensasi

        Pada masa ini kita memerlukan di dalam pekerjaan Tuhan orang-orang rohani yang berdiri teguh pada prinsip dan yang mengerti akan kebenaran dengan jelas.

        Dikatakan kepada saya bahwa kebutuhan anggota bukanlah ajaran baru yang muluk-muluk. Mereka tidak memerlukan sangka-sangka manusia. Mereka memerlukan kesaksian orang yang mengetahui serta menghidupkan akan kebenaran, orang yang mengerti dan menurut amanat yang diberikan kepada Timotius: “Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru‑guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu!” 2 Timotius 4:2-5.

        Berjalanlah dengan tetap, dengan pasti, dengan kakimu berkasutkan persediaan akan Injil perdamaian. Maka engkau akan dapat memastikan bahwa agama yang suci dan tiada bercacat-cela bukanlah agama sensasi. Tuhan tiada menanggungkan di atas pundak seorang pun beban merangsang selera bagi ajaran dan teori yang hanya berdasarkan dugaan. Saudara-saudaraku, jauhkanlah perkara-perkara ini daripada ajaranmu. Janganlah biarkan perkara ini memasuki hidupmu. Janganlah pekerjaanmu dirusakkan olehnya.6

Perlu Kebangunan Hidup Rohani

        Saya harus mengatakan kepada anggota jemaat: Marilah kita mengikut Kristus. Janganlah lupa bahwa dia adalah teladan kita di dalam segala perkara. Kita dapat dengan nyaman membuangkan pendapat yang tidak terdapat dalam ajarannya. Saya mengajak para pendeta kita memastikan bahwa kaki mereka berjejak pada panggung kebenaran yang kekal. Berhati-hatilah bagaimana Anda menuruti perasaan hati, serta mengatakan bahwa itu adalah suara Roh Suci. Ada beberapa yang menghadapi bahaya dalam hal ini. Saya mengajak mereka agar berada dalam iman yang benar dapat memberikan alasan iman yang di dalam mereka kepada setiap orang yang bertanya.

        Seteru berusaha menyimpangkan pikiran saudara-saudara kita dan juga saudari-saudari kita dari usaha mempersiapkan suatu umat untuk berdiri pada zaman akhir. Muslihatnya berusaha menjauhkan pikiran dari bahaya dan tugas masa kini. Mereka menganggap tidak ada artinya terang untuk mana Kristus turun dari surga agar memberitakannya kepada Yohanes dan Yohanes bagi kita tidaklah begitu penting sehingga perlu penerima dan perhatian yang khusus. Mereka tidak menerima kebenaran yang berasal dari surga, dan merampas umat Tuhan dari pengalaman mereka dimasa lalu, dan gantinya pada mereka diberikan ilmu pengetahuan yang palsu.

        “Beginilah firman TUHAN: “Ambillah tempatmu di jalan‑jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan‑jalan yang dulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata: Kami tidak mau menempuhnya!” Yeremia 6:16.

        Tuhan meminta pembaruan kesaksian yang tegas yang disaksikan pada masa lalu. Dia mengundang mengadakan pembaruan hidup rohani. Semangat rohani umat-Nya sudah lama tidak giat, oleh karena itu harus diadakan kebangkitan sebelum mengalami kematian yang sebetulnya.

        Oleh doa dan pengakuan dosa, kita harus membersihkan jalan raya Raja itu. Apabila kita berbuat demikian maka kuasa Roh akan turun ke atas kita. Kita memerlukan semangat hari Pentakosta. Ini akan datang karena Tuhan sudah menjanjikan mengirimkan Roh-Nya sebagai suatu kuasa yang menang.

        Kita berada di ambang pintu masa yang sukar. Setiap orang yang beroleh pengetahuan akan kebenaran haruslah bangun dan menempatkan dirinya, badan, jiwa, dan roh di bawah pimpinan Tuhan. Seteru itu mengikuti jejak kita. Kita harus benar-benar sadar dan waspada terhadap dia. Patutlah kita mengenakan selengkap senjata Tuhan. Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Roh Nubuat. Kita harus mencintai dan menurut akan kebenaran bagi zaman ini. Ini akan menyelamatkan kita dari kejahatan yang besar. Tuhan sudah berkata-kata kepada kita melalui sabda-Nya. Dia sudah berbicara kepada kita melalui amanat kepada sidang dan melalui buku yang menjelaskan tugas kita pada zaman ini dan sikap yang patut kita pegang sekarang. Amaran yang sudah diberikan, satu persatu, syarat demi syarat, patutlah diperhatikan. Apakah alasan kita untuk tidak mempedulikannya?

        Saya membujuk mereka yang bekerja bagi Tuhan agar tidak menggantikan yang benar dengan yang salah. Hendaklah bukan pertimbangan manusia menggantikan yang Ilahi, melainkan seharusnyalah kebenaran yang menyucikan. Kristus menantikan untuk menyalakan iman dan kasih di dalam hati umat-Nya. Janganlah ajaran yang salah kedengaran dari umat yang harus berdiri teguh di atas panggung kebenaran yang kekal. Tuhan menyuruh kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip pokok yang berdasarkan kuasa yang tiada dapat diragukan.7

Kasih Akan Pengetahuan Terhadap Sabda-Jaminan Kita

        Jiwa pengadilan dan keras hati termasuk di dalam hati banyak orang yang sudah lama berada dalam kebenaran. Mereka kecam-mengecam, dan mencari-cari kesalahan. Mereka mengadu di kantor pengadilan, untuk menjatuhkan hukuman di atas mereka yang tiada menyesuaikan diri dengan pendapatnya. Tuhan memanggil mereka agar datang serta sujud di hadapan-Nya dalam penyesalan serta mengaku dosanya. Dia berkata kepada mereka itu: “ Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.

5  Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh! Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat” (Why. 2:4,5). Kristus mengajak umat-Nya mempercayai dan menghidupkan sabda-Nya. Yang menerima serta memadukan akan sabda ini, mengikut-sertakan di dalam setiap tindakan, dari setiap sifat, akan jadi kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Akan nyata bahwa iman mereka itu adalah berasal dari surga. Mereka tiada akan kesasar pada jalan yang lain. Mereka tidak akan memikirkan agama yang berdasarkan perasaan dan yang menggemparkan. Di hadapan para malaikat dan manusia, mereka akan berdiri teguh, sebagai orang-orang Kristen yang berwatak teguh.

        Di dalam pedupaan emas kebenaran, sebagaimana diajarkan dalam ajaran-ajaran Kristen, kita peroleh yang akan meyakinkan dan mempertobatkan jiwa-jiwa. Kini, dalam kesederhanaan Kristus, kebenaran-kebenaran yang menyebabkan Dia telah datang mengatakannya ke dunia ini, dan kuasa pekabaranmu membuatnya sendiri dirasakan. Janganlah kemukakan teori-teori atau ujian-ujian yang tidak pernah disebutkan Kristus yang tidak mempunyai landasan dalam Alkitab. Kita mempunyai kebenaran-kebenaran yang kudus dan mulia untuk ditampilkan. “Adalah tertulis” adalah ujian yang harus berada dalam hati setiap jiwa.

        Mintalah tuntunan daripada firman Tuhan. Hendaklah kita mencari dengan “Demikian firman Tuhan,” Kita mempunyai cukup banyak akan metode manusia. Orang yang hanya berpendidikan ilmu pengetahuan duniawi tidak dapat memahami akan perkara Ilahi; tetapi orang yang sama setelah bertobat dan disucikan kelak akan melihat kuasa Ilahi di dalam firman itu. Hanya pikiran dan hati yang dibersihkan oleh penyucian Roh dapat mengerti perkara semawi.8

Perlu Penyerahan yang Sepenuhnya

        Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan saya mengajak engkau melakukan tugasmu. Hendaklah hatimu diserahkan kepada kuasa Roh Suci, agar dapat menerima akan ajaran sabda itu. Kemudian engkau akan dapat mengerti akan perkara Tuhan yang dalam-dalam.

        Kesaksian Kristus, suatu kesaksian tabiat yang paling khidmat, akan diberitakan kepada dunia ini. Di seluruh buku Wahyu ada janji-janji yang paling berharga dan tinggi, dan ada pula amaran penting, khidmat dan paling menakutkan. Tidakkah mereka yang mengaku beroleh pengetahuan akan kebenaran membaca kesaksian yang diberikan oleh Kristus kepada Yohanes? Ini bukanlah terkaan, bukan tipuan ilmiah. Ini adalah kebenaran yang menjamin kesejahteraan kita sekarang ini dan di masa yang akan datang. Apakah artinya sekam bila dibandingkan dengan gandum?

        Tuhan segera datang. Penjaga tembok Sion disuruh melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tuhan berseru kepada penjaga, di mana kuasa Roh, memberikan amaran terakhir kepada dunia; yang akan menyerukan waktu sudah malam. Dia memanggil penjaga yang akan membangunkan pria dan wanita daripada tidurnya, supaya mereka jangan tertidur seperti orang mati.9

___________________

(1) 8T 290; (2) 8T 290-292; (3) 8T 292-294; (4) 8T 259-261; (5) 8T 328; (6) 8T 294,295; (7) 8T 296-298; (8) 298-301; (9) 8T 301,302,304.

Oleh: Ellen White

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *