DIET DARI TUHAN

akhir zaman

Diet yang Ideal dari Tuhan untuk Bangsa Israel
[AkhirZaman.org] Bangsa Israel diizinkan makan daging binatang halal (Imamat 11). Namun, mereka diperintahkan untuk tidak makan lemak maupun darah. “Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu: janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah.” (Imamat 3:17). Dalam Perjanjian Baru, orang kafir (bukan Israel) yang bertobat diberitahu supaya “mereka menjauhkan diri dari … daging binatang yang mati dicekik dan dari darah” (Kisah 15:20). Diet yang ideal dari Tuhan untuk bangsa Israel diberikan dalam Keluaran 16. “Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa: “Sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, … maka orang Israel makan manna empat puluh tahun lamanya” (keluaran 16:4, 35). “Ketika Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Ia bermaksud memindahkan mereka ke Kanaan supaya menetap di sana, hidup sehat, murni dan bahagia … Dia menyingkirkan makanan daging dari mereka … Sekiranya mereka rela menyangkal selera dan menuruti apa yang dilarang Allah, maka kelemahan jasmani dan penyakit tidak akan terdapat di antara mereka. Keturunan mereka pasti memiliki kekuatan jasmani dan pikirani. Mereka pesti mengerti dengan jelas tentang kebenaran dan tugas, pertimbangan yang lebih sehat dan lebih tajam.” E.G. White, Petuntuk Diet dan Makanan Anda (PDMA), hlm. 406.

Daniel dan ketiga temannya adalah contoh Alkitab tentang kebaikan makanan yang sehat, bebas daging, dan bertarak. “Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan angur yang biasa diminum raja; dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya.” Daniel meminta agar mereka diberi kacang-kacangan dan air selama sepuluh hari. “Setelah lewat sepuluh hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk (lebih sehat) dari pada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja.” Diet sederhana ini memberikan bukan hanya keuntungan jasmani, melainkan juga keuntungan pikirani. “Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas dari pada semua orang berilmu dan semua ahli jampi dis eluruh kerajaannya” (Daniel 1:8-20).

Diet yang Ideal dari Tuhan untuk Zaman ini
Apakah diet dari Tuhan untuk zaman ini? Sebagaimana pada manusia, penyakit-penyakit makin meningkat pada binatang. Daging, produk hewani, dan telur yang sudah tercemar adalah sumber penyakit yang berhubungan dengan makanan. “Penyakit-penyakit hewan membuat makanan daging suatu hal yang berbahaya. Kutuk Tuhan menimpa bumi, manusia, binatang dan ikan di laut. Sementara pelanggaran itu hampir menjadi universal, kutuk itu akan diizinkan menjadi luas dan dalam seperti pelanggaran. Penyakit ditulari oleh makan daging … Dalam waktu yang singkat, tidak akan aman lagi menggunakan sesuatu bahan makanan yang berasal dari binatang.” E.G. White, PDMA, hlm. 442.

Makanan yang melawan penyakit: “Makanan yang dipilih oleh Pencipta untuk kita terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan serta sayuran. Inilah makanan yang paling lezat dan menyehatkan kalau disediakan sedapat mungkin secara alamiah dan sederhana.” E.G. White, PDMA, hlm. 333
“Allah sedang berusaha memimpin kita kembali kepada rencanaNya semula, langkah demi langkah, agar manusia bergantung kepada produk alami dari bumi ini … Diantaranya mereka yang sedang menantikan kedatangan Tuhan, makanan daging harus ditinggalkan pada akhirnya. Daging tidak lagi menjadi sebagian dari bahan makanan mereka. Kita harus memandang kepada tujuan ini dan tetap berusaha mencapainya.” E.G. White, PDMA, hlm. 408, 409.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *