Kristus Teman dengan Sekerja Allah Bapa

Kristus Teman dengan Sekerja Allah Bapa

 

Semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12.

AkhirZaman.org: Semua kehidupan rohani berasal dari Yesus Kristus. Allah Bapa adalah pemegang perintah dan pemberi keputusan, Kristus adalah sebagai Anak Allah sebagai teman sekerja Allah Bapa menerima keputusan dan menyampaikan ke seluruh penduduk surga.

Tetapi apakah hasil yang pasti dengan menjadi Anak Allah?

Keselamatan Jiwa Manusia

Hasilnya ialah supaya kita juga menjadi teman sekerja Allah sebagaimana Kristus teman sekerja dengan Allah Bapa dalam satu kesatuan misi keselamatan jiwa manusia karena kutuk dosa.

Ada suatu pekerjaan besar yang hendak dilakukan untuk keselamatan jiwa manusia, serta untuk melayakkan Anda menjadi teman sekerja dengan Allah Bapa serta dalam keselamatan jiwa anda memenangkan keselamatan jiwa orang lain dari ketidakpercayaan kepada suatu kehidupan yang ditunjang oleh iman pada Yesus Kristus.

Siapa Itu Kristus?

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barangsiapa percaya,.. (dengan iman yang kebetulan?—Tidak, dengan iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa), ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6:47

“Akulah roti hidup. Yohanes 6:48

Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah dagingKu, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6:51

Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yohanes 6:53

Barangsiapa makan dagingKu dan minum darahKu, ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6:54

Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.

Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Kristus tahu dari semula, siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia.

Lalu la berkata: Sebab itu telah Kukalakan kepadamu, Tidak ada seorangpun dapat datang kepada-Ku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.” (Yohanes 6:63-65).

Ketika Kristus mengucapkan perkataan ini, la mengucapkannya dengan wibawa, kepastian, dan kuasa sebab Ia bersama dengan Allah Bapa dan teman sekerja dengan Allah.

Sewaktu-waktu Kristus menyatakan diri-Nya sendiri sedemikian rupa, supaya gerakan Roh-Nya yang dalam dapat disadari secara peka oleh Murid-murid-Nya.

Kristus Harta Surga

Meski pun banyak yang melihat dan mendengar serta ikut serta sebagai teman sekerja mengambil bagian dalam berkat-berkat waktu pelayanan,..

Namun ada juga yang menempuh jalan mereka sendiri, dan segera melupakan teladan serta terang yang diberikan Kristus kepada bagi umat-Nya.

Harta kekayaan kekal telah diserahkan kepada penjagaan Yesus Kristus, untuk diberikan kepada siapa saja yang la kehendaki.

Tetapi betapa menyedihkan karena begitu banyak yang cepat kehilangan pandangan terhadap kasih karunia terindah yang disodorkan kepada setiap umat manusia melalui iman pada-Nya.

Kristus adalah harta surga, dan Ia akan memberikan harta surga kepada mereka yang mau percaya pada-Nya, memandang pada-Nya, dan tinggal pada-Nya.

la merasa bukanlah suatu perampokan menjadi sama dengan Allah, dan la tidak mengenal pembatasan atau pengekangan dalam mencurahkan harta surga ke atas siapa yang dikehendaki-Nya.

Ia tidak meninggikan dan menghormati orang-orang besar dunia, yang dipuji-puji dan disanjung-sanjung; tetapi la memanggil umat pilihan-Nya yang ganjil, yang mengasihi dan melayani Dia, untuk datang pada-Nya dan meminta.

Dan la akan memberikan kepada mereka roti hidup, dan memuaskan mereka dengan air kehidupan, yang nantinya kepada mereka akan merupakan sebagai sumur air yang membuat sampai kepada hidup yang kekal.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *