[RH] Malaikat dalam Kitab Wahyu

nubuatan

Kemudian dari pada itu aku melihat malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Wahyu 18:1.

[AkhirZaman.org] Nubuatan-nubuatan dalam Kitab Wahyu pasal delapanbelas akan segera digenapi. Selama pemberitahuan pekabaran malaikat ketiga, “malaikat lain” turun “dari surga, mempunyai kekuasaan besar,” dan bumi “menjadi terang oleh kemuliaannya.” Roh Tuhan akan memberkati dengan penuh keindahan sarana-sarana manusiawi yang disucikan sehingga laki-laki, perempuan, dan anak-anak akan membuka mulut mereka dalam pujian dan bersyukur, mengisi bumi ini dengan pengetahuan akan Allah dan dengan kemuliaanNya yang tak tertandingi, sebagaimana air membasahi lautan.

Mereka yang telah memegang teguh kepercayaan mereka hingga akhir akan terjaga selama waktu di mana pekabaran malaikat ketiga dinyatakan dengan kuasa besar. Selama seruan keras, gereja dengan dibantu oleh takdir penempatan-penempatannya oleh Tuhannya yang agung, akan menyebarluaskan pengetahuan keselamatan dengan berlimpah-limpah sehingga terang akan disampaikan ke setiap kota besar dan kota kecil. Bumi akan diisi dengan pengetahuan keselamatan. Roh Allah yang membaharui akan sedemikian limpahnya memahkotai dengan sukses agen-agen yang aktif dengan penuh semangat sehingga terang kebenaran sekarang akan terlihat memancar di mana-mana.

Dalam periode tersebut akan ada serangkaian kejadian yang mengungkapkan bahwa Allah adalah Tuhan atas situasi tersebut. Kebenaran akan dinyatakan secara jelas, dalam bahasa yang tidak dapat keliru. Sebagai suatu umat, kita harus mempersiapkan jalan Tuhan di bawah tuntunan Roh Kudus. Injil harus diberitakan dalam kemurniannya. Aliran air hidup itu harus diperdalam dan diperlebar. Di semua bidang, baik dekat maupun jauh, orang-orang akan dipanggil dari pekerjaan mereka dan dari jabatan-jabatan bisnis komersial yang menguasai pikiran mereka, dan akan dididik berhubungan dengan orang-orang yang berpengalaman. Karena mereka belajar bekerja secara efektif, maka mereka akan menyatakan kebenaran dengan kuasa. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang sangat hebat dari pemeliharaan ilahi, gunung-gunung kesukaran akan dihancurkan dan dibuang ke laut. Pekabaran yang ditujukan kepada para para penghuni bumi ini akan didengarkan dan dimengerti. Orang-orang akan mengetahui apa itu kebenaran. Untuk seterusnya, dan masih seterusnya pekerjaan itu akan berkembang pesat, hingga seluruh bumi akan mendapat amaran. Dan kemudian barulah tiba kesudahannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *