[RH] Penglihatan-Penglihatan atas Karakter Supernatural

penglihatan

Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21:11.

[AkhirZaman.org] Semakin dekat kita pada penutupan waktu, akan terdapat parade eksternal yang semakin hebat dari kekuatan orang-orang kafir; dewa-dewa kafir akan mempertunjukkan kekuatan mereka, dan akan memamerkan diri mereka di berbagai kota dunia; dan penggambaran ini telah mulai digenapi.

Nubuatan Sang Juruselamat menyangkut datangnya penghakiman atas Yerusalem memiliki kegenapan lain, yang daripadanya kehancuran mengerikan tak lain hanyalah bayangan yang samar.    Dalam takdir kota pilihan itu kita dapat melihat malapetaka dari sebuah dunia yang telah menolak belaskasih Allah dan menginjak-injak hukumNya.

Tanda-tanda dan keajaiban muncul meramalkan kehancuran dan malapetaka. Di tengah malam sebuah cahaya yang tidak alami bersinar di atas kaabah dan altar. Kereta perang tergambar di atas langit senja hari dan orang-orang lelaki berkumpul untuk bertempur.

Hari Jumat pagi yang lalu [24 Agustus 1906], sebelum saya terbangun, sebuah pemandangan yang sangat mengesankan ditampakkan di hadapan saya. Saya sepertinya terjaga dari tidur namun tidak berada di rumah saya. Dari jendela saya dapat melihat kebakaran besar yang mengerikan. Bola-bola api yang besar berjatuhan menimpa rumah-rumah, dan dari bola-bola api ini panah-panah api beterbangan ke segala arah. Adalah mustahil menghindarkan api yang berkobar itu, dan banyak tempat menjadi hancur. Keterkejutan orang-orang tidak terlukiskan.

Penglihatan-penglihatan yang mengerikan atas sebuah karakter supernatural akan segera dimunculkan di langit, sebagai bukti atas kuasa setan-setan yang mengerjakan mujizat. Roh-roh jahat akan pergi kepada raja-raja di bumi dan ke seluruh dunia, untuk mempercepat penyesatan atas mereka, dan mendesak mereka untuk bersatu dengan Setan dalam peperangannya yang terakhir melawan pemerintahan surga. Melalui agen-agen ini, para penguasa dan rakyatnya akan sama-sama disesatkan. Orang-orang akan muncul berpura-pura sebagai Kristus sendiri, dan menyatakan berhak atas predikat dan penyembahan yang menjadi milik Sang Penebus dunia itu.   Mereka akan mempertontonkan mujizat-mujizat penyembuhan dan akan mengaku mempunyai hubungan dengan surga yang mana tentunya bertentangan dengan kesaksian Alkitab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *