[RH] Mujizat-Mujizat Setan – Bagian I

penghakiman

Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24:24

[AkhirZaman.org] Musuh sedang bersiap-siap untuk menyesatkan seluruh dunia dengan kuasa mujizatnya yang bekerja. Dia akan menyamar sebagai malaikat terang, memerankan pribadi Yesus Kristus.

Sejauh ini begitu kuasanya mengalami peningkatan, dia akan memamerkan mujizat-mujizat yang tampak nyata. Alkitab berkata: “Dia … menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan sarana-sarana mujizat-mujizat itu yang padanya dia mempunyai kekuatan untuk melakukannya,” bukan hanya sarana-sarana yang pura-pura dilakukannya. Sesuatu yang lebih dari sekedar penipuan tampaknya dibawakan kepada kita oleh ayat alkitab tersebut. Namun ada suatu batasan di mana Setan tak dapat lewati, dan di sinilah ia mengadakan penyesatan untuk membantu dan menandingi pekerjaan yang dia sendiri sebenarnya tak punya kuasa untuk mengadakannya. Pada hari-hari terakhir nanti ia akan tampil sedemikian rupa untuk meyakinkan manusia bahwa dia adalah Kristus yang datang kedua kalinya ke dalam dunia. Sesungguhnya dia akan mengubah dirinya menjadi malaikat terang.

Dia akan datang menyamar sebagai Yesus Kristus, mengerjakan mujizat-mujizat besar; dan orang-orang akan tersungkur serta menyembahnya sebagai Yesus Kristus. Kita akan diperintahkan untuk menyembah dia yang dimuliakan oleh dunia sebagai Kristus.

Persis di hadapan kita membentang “jam pencobaan, yang akan melanda seluruh dunia ini, untuk mencobai mereka yang diam di bumi.” Wahyu 3:10. Semua orang yang imannya tidak teguh atas sabda Allah akan disesatkan dan ditaklukkannya. Setan bekerja “dengan semua kesesatan dari ketidakbenaran” untuk mengendalikan anak-anak manusia, dan penyesatan-penyesatannya akan terus berkembang. Tetapi dia bisa mencengkram objeknya hanya jika orang secara rela menyerah pada pencobaannya. Mereka yang secara bersungguh-sungguh mencari pengetahuan akan kebenaran dan bergumul untuk memurnikan jiwa mereka melalui kepatuhan, dengan demikian melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk mempersiapkan diri pada pertentangan itu, akan menemukan, dalam kebenaran Allah, sebuah pertahanan yang pasti. “Sebab engkau telah memelihara perkataan akan kesabaranKu, maka Aku juga akan memelihara engkau” (ayat 10), adalah janji sang Juruselamat. Dia akan selekasnya mengirim setiap malaikat dari surga untuk melindungi umatNya daripada membiarkan satu jiwa pun yang percaya kepadaNya untuk ditaklukkan oleh Setan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *