[RH] Peristiwa-Peristiwa Yang Akan Datang Diungkapkan Dengan Jelas

peristiwa

Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusanNya kepada hamba-hambaNya, para nabi. Amos 3:7.

[AkhirZaman.org] Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penutupan masa kasihan dan pekerjaan persiapan untuk masa kesusahan itu disajikan dengan jelas. Tetapi orang banyak tidak memiliki pengertian yang lebih besar akan kebenaran-kebenaran yang penting ini daripada sekiranya ia itu belum pernah diungkapkan. Setan berjaga untuk menyingkirkan setiap kesan yang akan membuat mereka bijaksana dalam keselamatan, dan masa kesusahan itu akan menjumpai mereka dalam keadaan tidak siap.

Karena kita mendekati penutupan sejarah dunia ini, nubuatan-nubuatan yang berkaitan pada hari-hari terakhir ini menuntut pelajaran kita secara khusus. Kitab terakhir dari Alkitab Perjanjian Baru adalah penuh dengan kebenaran yang kita perlu pahami.   160.2

Pesan-pesan yang serius yang telah diberikan dalam susunannya di dalam kitab Wahyu harus menduduki tempat yang pertama di dalam pikiran umat Allah…….

Waktu yang berharga sedang berlalu dengan cepatnya, dan ada bahaya bahwa banyak waktu yang dirampok yang seharusnya diberikan untuk pekabaran pesan-pesan yang Allah telah kirimkan pada dunia yang sudah jatuh. Setan senang melihat pengalihan pikiran yang seharusnya dilibatkan dalam sebuah pelajaran yang berurusan dengan kenyataan-kenyataan abadi.

Kesaksian Kristus, yaitu sebuah kesaksian akan tabiat yang sangat serius, harus dilahirkan kepada dunia ini. Dalam seluruh kitab Wahyu ada janji-janji yang sangat berharga dan meninggikan, dan juga ada amaran-amaran yang sangat serius secara menakutkan. Apakah mereka yang mengaku memiliki pengetahuan kebenaran tidak akan membaca kesaksian yang diberikan oleh Kristus kepada Yohanes itu? Dalam kitab ini tidak ada tebak-tebakan, tidak ada penyesatan ilmiah. Di dalam kitab ini ada kebenaran-kebenaran yang memperhatikan kesejahteraan kita kini dan masa mendatang. Apa artinya sekam pada gandum?

Hanya mereka yang telah menjadi pelajar-pelajar yang tekun akan Alkitab dan telah menerima cinta kebenaran yang akan dilindungi dari penyesatan yang kuat yang menawan dunia ini. Dengan kesaksian Alkitab orang-orang ini akan mendeteksi penyesat itu dalam samarannya. Waktu ujian akan datang pada semua orang. Melalui penyaringan pencobaan orang-orang Kristen sejati akan diungkapkan. Apakah umat Allah saat ini berdiri dengan begitu teguh di atas firmanNya sehingga mereka tidak akan menyerah pada bukti perasaan-perasaan mereka? Apakah mereka, dalam suatu krisis yang demikian, bergantung kepada Alkitab dan hanya Alkitab?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *