[RH] Masa dan Waktu

masa dan waktu

JawabNya: “Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasaNya.” Kisah Para Rasul 1:7.

[AkhirZaman.org] Masa dan waktu telah Allah tetapkan menurut kuasaNya sendiri. Dan mengapa Allah belum memberitahukan hal ini kepada kita?—Sebab kita tidak akan menggunakannya dengan benar jika Dia telah memberitahukannya. Sebuah keadaan perkara-perkara akan muncul dari pengetahuan ini di antara umat kita sehingga sangat menghambat pekerjaan Allah dalam mempersiapkan sebuah umat untuk tahan berdiri dalam hari besar yang akan datang itu……. Yesus telah mengatakan kepada para muridNya untuk “berjaga-jaga”, tetapi bukan untuk waktu yang ditentukan. Para pengikutNya haruslah berada dalam posisi yang sama dengan mereka yang mendengarkan perintah-perintah dari Kapten mereka; mereka harus berjaga-jaga, menunggu, berdoa, dan bekerja, sebagaimana mereka mendekati waktu kedatangan Tuhan; tetapi tidak seorang pun akan mampu meramalkan kapan persisnya waktu itu akan datang; sebab “tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu.” Engkau tidak akan dapat mengatakan bahwa Dia akan datang dalam satu, dua, atau lima tahun lagi, ataupun menunda kedatanganNya dengan menyatakan bahwa ia itu tidak mungkin dalam sepuluh atau duapuluh tahun ini…… Kita tidak diharuskan untuk mengetahui waktu yang pasti demikian juga saat pencurahan Roh Suci ataupun kedatangan Kristus.  136.1

Saya telah ditunjukkan kepada sejumlah orang yang berada dalam kesalahan besar yang mempercayai bahwa adalah tugas mereka untuk pergi ke Yerusalem Kuno, [DITULIS PADA AWAL TAHUN 1850-an KETIKA “ABAD YANG AKAN DATANG” MENGANJURKAN AJARAN BAHWA JERUSALEM KUNO AKAN DIBANGUN SEBAGAI SEBUAH PUSAT KESAKSIAN KRISTEN UNTUK MENGGENAPI NUBUATAN-NUBUATAN TERTENTU DARI PERJANJIAN LAMA] dan menganggap bahwa mereka memiliki sebuah pekerjaan untuk dilakukan di sana sebelum Tuhan datang. Pandangan yang demikian dianggap mengambil alih pikiran dan minat dari pekerjaan sekarang milik Tuhan, di bawah pekabaran malaikat ketiga; sebab mereka yang berpikir untuk harus pergi ke Yerusalem akan memikirkan Yerusalem, dan sarana-sarana mereka akan ditahan dari pekerjaan kebenaran sekarang untuk mereka bawa sendiri dan juga orang-orang lain ke sana. Saya melihat bahwa misi yang demikian tidak akan menghasilkan apa-apa, bahwa hal itu akan memakan waktu yang lama membuat hanya sedikit orang Yahudi percaya bahkan dalam kedatangan Kristus yang pertama, untuk bertambah banyak lagi percaya akan kedatanganNya yang kedua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *