[RH] Semangat Yang Keliru

semangat

Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Roma 10:2.

[AkhirZaman.org] Ada sebuah semangat yang kacau, tanpa maksud atau tujuan, yang tidak sejalan dengan pengetahuan, yang buta dalam pelaksanaannya dan destruktif dalam hasil-hasilnya. Ini bukanlah semangat Kristen. Semangat Kristen dikendalikan oleh prinsip dan bukannya tidak teratur. Ia itu sungguh-sungguh, dalam, dan kuat, melibatkan seluruh jiwa dan membangkitkan kepekaan moral.

Penyelamatan jiwa-jiwa dan kepentingan-kepentingan kerajaan Allah adalah urusan-urusan yang sangat penting. Perkara apakah yang menuntut kesungguhan yang lebih besar selain penyelamatan jiwa-jiwa dan kemuliaan Allah?  Ada pertimbangan-pertimbangan di sini yang tidak boleh dianggap remeh. Pertimbangan-pertimbangan itu sama pentingnya dengan keabadian. Takdir-takdir abadi sedang dipertaruhkan. Para pria dan wanita sedang memutuskan untuk kebaikan atau celaka. Semangat Kristen tidak akan membuang-buang energinya sendiri dalam pembicaraan, tetapi akan merasa dan bertindak dengan kuat dan efisien. Meskipun demikian semangat Kristen tidak akan bertindak supaya dilihat orang. Kerendahan hati akan memberi tabiat bagi setiap usaha dan terlihat dalam setiap pekerjaan. Semangat Kristen akan menuntun kepada doa yang sungguh dan kerendahan hati serta kepenuhan iman dalam tugas-tugas rumah. Dalam lingkungan keluarga akan terlihat kelemahlembutan dan cinta, kebajikan dan kasih sayang, yang senantiasa merupakan buah-buah dari semangat Kristen……

Aduh, betapa sedikit orang yang merasakan nilai dari jiwa-jiwa itu! Betapa sedikit orang yang mau berkorban untuk membawa jiwa-jiwa tersebut pada pengetahuan akan Kristus! Ada banyak pembicaraan, banyak cinta yang diakui untuk jiwa-jiwa yang sedang binasa; tetapi hanya sebatas pembicaraan.  Adalah semangat Kristen yang dibutuhkan—sebuah semangat yang akan diwujudkan dengan melakukan sesuatu. Semua orang sekarang harus bekerja bagi diri mereka sendiri, dan bilamana mereka memiliki Yesus dalam hati mereka maka mereka akan mengakui diriNya kepada orang-orang lain. Jiwa yang memiliki Kristus tidak lebih bisa lagi dihalangi untuk mengakui diriNya daripada air sungai Niagara dihentikan dari aliran terjunnya.

Hidup yang abadi harus melibatkan minat yang paling dalam dari setiap orang Kristen. Menjadi rekan sekerja Kristus dan para malaikat surga dalam rencana besar penyelamatan! Pekerjaan apa yang sebanding dengan ini! Dari setiap jiwa yang diselamatkan ada datang ke hadirat Allah sebuah ganjaran kemuliaan untuk dipantulkan pada orang yang diselamatkan dan juga pada orang yang menjadi alat dalam penyelamatannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *