[RH] Amaran-Amaran Terakhir dari Malaikat Ketiga 

pekerjaan

Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Wahyu 18:1.

[AkhirZaman.org] Malaikat yang bergabung dalam pekabaran pesan malaikat ketiga itu menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya. Sebuah pekerjaan yang meluas ke seluruh dunia dan kuasanya luar biasa hebatnya diramalkan di sini. Pergerakan Advent pada tahun 1840 – 1844 adalah sebuah manifestasi mulia dari kuasa Allah; di mana pesan malaikat yang pertama dibawa ke setiap stasi misionari di seluruh dunia, dan di sejumlah negara muncul perhatian religius yang hebat sebagaimana telah disaksikan di berbagai tempat semenjak Reformasi di abad keenambelas; akan tetapi pergerakan-pergerakan ini akan lebih diungguli oleh pergerakan besar di bawah amaran terakhir malaikat ketiga …..

Pekerjaan hebat pewartaan injil tidak akan diakhiri dengan manifestasi kuasa yang lebih kecil dibandingkan dengan manifestasi saat pekerjaan itu dimulai. Nubuatan-nubuatan yang telah digenapi dalam pencurahan hujan awal pada pembukaan pekabaran injil akan kembali digenapi di dalam pencurahan hujan akhir pada penutupannya…..

Hamba-hamba Allah, dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pentahbisan yang suci, akan bergegas dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mengabarkan pesan dari surga. Oleh ribuan suara, di seluruh bumi, amaran akan diberikan. Mujizat-mujizat akan diadakan, yang sakit akan disembuhkan, dan tanda-tanda serta keajaiban-keajaiban akan mengikuti orang-orang percaya. Setan juga bekerja dengan keajaiban-keajaibannya yang menyesatkan, bahkan menurunkan api dari langit di hadapan orang-orang. Wahyu 13:13. Demikian para penduduk bumi akan dibawa mengambil pendirian mereka …..

Publikasi-publikasi yang disebarluaskan oleh para pekerja missionari telah memasukkan pengaruh mereka, namun demikian banyak orang yang pikirannya terkesan [dengan publikasi-publikasi itu] telah dihalangi untuk memahami dengan sepenuhnya kebenaran itu atau dihalangi untuk menghasilkan kepatuhan. Kini sinar-sinar cahaya itu menembus ke mana-mana, kebenaran terlihat dalam kejernihannya, dan anak-anak yang jujur milik Allah memutuskan pengikat yang membelenggu mereka. Hubungan-hubungan famili, hubungan-hubungan gereja, tidak berkuasa memaksa mereka kini. Kebenaran lebih berharga daripada segalanya. Meskipun agen-agen ini bergabung menentang kebenaran, sejumlah besar orang menetapkan pendirian mereka pada pihak Tuhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *