[RH] “MARl, HAI KAMU YANG DIBERKATI”

yang diberkati

Tetapi seperti ada tertulis: Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2:9.

[AkhirZaman.org] Mereka yang benar-benar mengasihi Allah akan suka menyempurnakan talenta yang telah dikaruniakan kepada mereka, supaya mereka dapat menjadi suatu berkat kepada orang-orang lain. Dan pada suatu hari kelak pintu gerbang sorga akan dibukakan lebar-lebar untuk mereka, dan dari bibir Raja Kemuliaan itu keluarlah ucapan yang memberkati seperti bunyi musik yang amat merdu, “Mari, hai kamu yang diberkati oleh BapaKu, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan” (Matius 25:34) Demikianlah orang tebusan itu akan disambut menuju tempat tinggal yang disediakan oleh Yesus bagi mereka. Di sana sahabat-sahabat mereka tidak lagi orang-orang dunia yang hina, akan tetapi mereka yang dengan bantuan ilahi telah membentuk tabiat yang sempurna. Setiap kecenderungan berbuat dosa, setiap ketidaksempurnaan, telah dihapuskan oleh darah Kristus; dan kesempurnaan dan cahaya kemuliaanNya yang jauh melebihi sinar matahari yang terletak pada garis bujur, diberikan kepada mereka. Dan keindahan akhlak, kesempurnaan tabiatNya, memancar keluar kepada mereka, dan jauh melebihi keindahan yang kelihatan dari luar. Mereka tanpa salah berdiri di hadapan takhta yang putih jernih itu, memancarkan kemuliaan dan hak-haknya para malaikat.

“Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.” Memperhatikan akan warisan yang mulia itu yang boleh menjadi miliknya, “Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?” (Matius 16:26). Mungkin ia miskin, namun demikian ia memiliki di dalam dirinya satu kekayaan dan keagungan yang tak dapat dikaruniakan oleh dunia. Jiwa yang telah ditebus dan dibersihkan dari dosa,, bersama-sama dengan segala kuasanya yang agung yang dipersembahkan pada pelayanan kepada Allah, adalah luar biasa nilainya”

Supaya dapat tinggal-selama-lamanya di dalam tempat tinggal orang yang diberkati ini, badan, jiwa dan roh berisi, ukannya kegelapan dosa dan kutuk, melainkan ;kesempurnaan yang menyerupai Khalik, dan sepanjang abad kekekalan bertumbuh di dalam akal budi, di dalam pengetahuan, dan di dalam kesucian, yang senantiasa menyelidiki hal-hal baru yang dapat dipikirkan, yang senantiasa menemukan keajaiban yang baru, dan kemuliaan yang baru, yang senantiasa bertambah-tambah di dalam kesanggupan untuk mengetahui, menikmati dan mengasihi, dan mengetahui bahwa masih ada di luar jangkauan pikiran kita kegembiraan, kasih dan hikmat yang tak terukur dalamnya ke sanalah sasaran pengharapan orang Kristen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *