[RH] ANAK-ANAK RAJA SORGA

milik Allah

Di rumah BapaKu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatKu, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada. Yohanes 14:2, 3.

[AkhirZaman.org] Undangan berbunyi, “Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, maka Aku akan menarima kamu. Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakKu laki-laki dan anak-anakKu perempuan, demikianlah firman Tuhan, Yang Maha Kuasa” (ll Korintus 6:17, 18). Oh, betapa mulianya hal ini, menjadi anggota keluarga raja, anak-anak Raja sorga! mempunyai Juruselamat semesta alam, Raja atas segala raja, mengenal nama kita satu persatu, dan menjadi waris Allah menuju warisan yang tidak akan mati, dan menjadi wujud yang kekal! lnilah hak kita; akan kita dapatkah hadiah itu? Maukah kita memperjuangkan peperangan Tuhan? Maukah kita berperang mendesak menuju gerbang itu? Akan menangkah kita? Saya telah bertekad dalam hati bahwa saya harus masuk sorga, dan saya mau engkaupun masuk juga….

Selidikilah Alkitab karena buku itu menceritakan padamu tentang Yesus. Saya ingin engkau membaca Alkitab dan melihat rupa Yesus yang tak terlukiskan keindahannya itu. Saya mau engkau jatuh cinta dengan Orang yang dari Golgota itu, sehingga setiap langkah engkau dapat mengatakan kepada dunia ini, “Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata” (Amsal 3217). Engkau haruslah mewakili Kristus pada dunia ini. Engkau haruslah menunjukkan pada dunia bahwa engkau mempunyai pengharapan besar memperoleh hidup yang kekal. Engkag haruslah minum air keselamatan. Engkau ingin malaikatfmalaikat sorga kelak berada di tempat tinggalmu. Engkau ingin Kristus tinggal di sana….

Pujilah Tuhan, hai jiwaku! la mengatakan la telah pergi menyediakan tempat bagiku: “Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaKu. Di rumah BapaKu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ketempatKu, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada” (Yohanes 14:1-3).

Syukur kepada Allah! Tempat inilah yang aku pandang itu. Bukanlah tempat tinggal di dunia ini, karena tempat di dunia fana ini akan digoncangkan oleh gempa bumi yang kuat nanti; tempat yang kuharapkan ialah tempat tinggal yang di Sorga, ke tempat mana Kristus telah pergi menyediakannya bagi orang yang setia. Kita tidak mempunyai rumah di dunia ini. Kita hanyalah musafir dan pendatang di dunia ini, yang berjalan menuju negeri yang lebih baik, yakni sorga… Mudah-mudahan Allah menolong kita memenangkan pahala hidup yang kekal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *