[RH] SELAMA lA BERKENAN DITEMUI

berkenan

Carilah Tuhan selama la berkenan ditemui; berserulah kepadaNya selama la dekat! Yesaya 55:6. 

[AkhirZaman.org] Akan datang, dengan segera dan pasti, suatu kejahatan yang hampir menyeluruh atas penduduk kota-kota besar sebab semakin bertambahnya kejahatan Allah telah mengaruniakan kehidupan kepada manusia, agar dengan perantaraan pengetahuan akan Firman itu, dan dengan menghidupkan prinsip-prinsiipnya, manusia dapat bersatu dengan Allah, menurut pada kemauan llahi. Akan tetapi setan telah bekerja terus dengan berbagai macam rancangannya untuk membawa manusia supaya tidak berkenan kepada Allah. Pada zaman dahulu kala, kaki-tangan manusia membawa segala macam rancangan dan akal bulus untuk mengusahakan supaya hukum Jehovah itu tidak berarti. Mereka menyisihkan kuasaNya, sebab hal itu bertentangan dengan rencana mereka. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah, demikianlah sekarang ini waktunya berada di depan kita, saat mana Tuhan Allah harus menunjukkan kuasaNya yang maha besar itu….

Bertahun-tahun lamanya setan telah berhasil mengendalikan pikiran manusia dengan perantaraan perkataan yang memutarbalikkan, yang halus dan licin, yang telah direncanakannya untuk menggantikan kebenaran. Pada zaman yang berbahaya ini, orang-orang yang berbuat baik, dan takut akan Allah akan memuliakan namaNya oleh mengulang-ulangi perkataan raja Daud, “Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan; mereka telah merombak ToratMu.

Allah kita adalah Allah yang menaruh belas kasihan. Dengan panjang sabar dan lemah lembut la berhubungan dengan orang-orang yang melanggar hukumNya; Dan walaupun di dalam zaman kita ini, ketika pria dan wanita memiliki cukup kesempatan mengenal hukum ilahi sebagaimana dinyatakan di dalam Kitab Suci, Raja alam semesta tak dapat memandang dengan rasa puas kota-kota yang penduduknya jahat, di mana yang memerintah adalah kekerasan dan kejahatan ….

Kesabaran Allah begitu besar, sehingga bilamana kita memperhatikan hinaan yang terus-menerus terhadap hukum-hukumNya yang kudus, maka kita akan merasa kagum. Yang Mahakuasa telah berusaha menahan kuasaNya atas sifatNya sendiri. Akan tetapi la pasti akan bangkit menghukum orang-orang jahat, yang amat berani menentang tuntutan sepuluh hukum itu.

Sekaranglah waktunya bilamana harus ada kerendahan hati di hadapan Allah. Marilah kita mencari Dia selama la masih boleh didapat di pihak yang mengampuni, dan bukan di pihak yang menghakimkan. Bangunlah, hai saudara-saudara. . . . Berserulah kepada Tuhan selama la berkenan ditemui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *