[RH] MENGUMANDANGKAN PEKABARAN ITU

pertolongan

Roh dan pengantin perempuan itu berkata: Marilah! Dan barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata: Marilah! Dan barangsiapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma! Wahyu 22:17.

[AkhirZaman.org] Dalam waktu yang singkat, sebelum kenaikanNya menuju takhtaNya yang di sorga, Kristus mengutus murid-muridNya supaya pergi ke seluruh dunia sebagai guru-guru kebenaran …. Di antara orang-orang percaya yang kepadanya suruhan itu ditujukan, terdapatlah banyak orang-orang yang berjalan dengan rendah hati yakni pria dan wanita yang telah belajar mengasihi Tuhan mereka dan yang telah memutuskan untuk mengikut teladan pelayanan penyangkalan diriNya. Kepada orang-orang yang rendah hati ini, yang terbatas kecakapannya, sebagaimana terhadap murid-murid yang sudah bersama-sama dengan Juruselamat selama tahun-tahun pelayananNya di dunia ini diberikan perintah supaya pergi “ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk” (Markus 16:15).

Kepada anggota-anggota gereja Kristen yang mula-mula diberikan satu pengharapan yang kudus. Mereka menjadi orang-orang yang melaksanakan kemauan di dalam mana Kristus telah mewasiatkan harta hidup yang kekal kepada dunia ini …. Di dalam tanggungan yang diberikan kepada murid-murid, orang percaya yang di dalam setiap Zaman telah ikut serta Allah rindu agar setiap orang percaya menjadi seorang pelaksana wasiat kemauan Juruselamat …. Pekerjaan umat Allah yang tidak mementingkan diri sendiri pada Zaman yang silam, menjadi satu pelajaran penting dan menjadi satu ilhaman kepada hamba-hambaNya Zaman kini. Kini, umat pilihan Allah patutlah bersemangat melakukan pekerjaan yang baik, memisahkan diri dari cita-cita duniawi dan berjalan dengan rendah hati mengikuti jejak orang yang rendah hati dari Nazaret itu ….

“Roh dan pengantin perempuan itu berkata: Marilah! Dan barangsiapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, Marilah!” Tugas untuk mengajak orang-orang lain datang, melingkupi seluruh sidang itu, dan mencakup setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Juruselamatnya pribadi.

Setiap jiwa yang telah mendengar undangan ilahi itu patutlah mengumandangkan pekabaran itu… mengatakannya kepada orang-orang yang bertemu dengannya, “Datanglah.” Sesaat setelah pertobatan itu, orang-orang yang menerima Kristus menjadi terang dunia ini …

Roh Kudus, wakil Kristus, melengkapi orang yang paling lemah sekalipun dengan kekuatan untuk memperoleh kemenangan … Pekerjaan yang sebagian orang sanggup melaksanakannya, mungkin tampaknya terbatas oleh keadaan akan tetapi di mana saja pekerjaan itu, jika dilaksanakan dengan iman dan kesungguh-sungguhan, akan menjamah sampai ke pojok bumi yang terjauh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *