[RH] MENOLONG ORANG YANG BERSALAH

memulihkan

Saudara-saudara, kalaqpun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6:1.

[AkhirZaman.org] Allah adalah kasih, Allah adalah hidup. Hak utama untuk menebus pada Allah, membangun kembali, dan memulihkan manusia. Sebelum azas dunia ini, Anak Allah telah dikaruniakan untuk mati, dan penebusan adalah rahasia yang “didiamkan berabad-abad lamanya” (Roma 16:25) Meskipun dosa itu tidak dapat diterangkan, tidak ada keterangan yang dapat ditemukan tentang teriadinya dosa itu. Tidak ada jiwa yang tahu siapakah Allah itu hingga ia melihat dirinya seorang berdosa di dalam terang yang memancar dari salib Golgota itu; akan tetapi bilamana di dalam keperluannya yang besar ia berseru kepada Juruselamat yang mengampuni dosa, maka Allah akan dinyatakan kepadanya sebagai yang penuh rahmat, panjang sabar, berlimpah-limpah kebaikan dan kebenaran. Pekerjaan Kristus adalah untuk menebus, memulihkan kembali, mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Jika kita dihubungkan dengan Kristus, maka kita juga turut mengambil bagian kodrat ilahi dan akan bekerja bersama-sama dengan Allah. Kita disatukan bersama-sama dengan jiwa yang hancur dan luka; dan jika seorang saudara atau saudari berbuat dosa, janganlah kita bersatu dengan musuh di dalam membinasakan dan menghancurkan, melainkan bekerja bersama Kristus untuk memulihkan orang itu di dalam roh yang lemah lembut.

Landasan pengharapan kita di dalam Kristus adalah kenyataan yang kita menyadari diri kita sebagai orang berdosa yang memerlukan pemulihan dan penebusan. Karena kita adalah orang berdosa sehingga kita mempunyai keberanian untuk menyatakan Dia sebagai Juruselamat kita. Kemudian hendaklah kita berhati-hati agar jangan kita akan berbuat kesalahan di dalam cara yang mengatakan kepada orang-orang lain bahwa kita tidak memerlukan penebusan. Janganlah kita mencela, menghukumkan dan membinasakan seolah-olah kita tidak bersalah Kristus bertugas memperbaiki, menyembuhkan, memulihkan. Allah adalah kasih ….

la tidak memberi kesempatan kepada setan untuk menang oleh menampakkan yang paling buruk atau oleh membeberkan kelemahan-kelemahan kita kepada musuh-musuh kita.”  Kristus datang untuk membawa keselamatan yang dapat dicapai oleh semua orang… Orang yang paling banyak kesalahan, yang paling banyak dosa tidak akan diliwati; pekeriaanNya terutama untuk mereka yang amat memerlukan keselamatan yang dibawaNya. Lebih besar keperluan mereka untuk pembaharuan, lebih dalam pula minatNya, lebih besar pula slmpati-Nya, dan lebih sungguh-sungguh la bekerja. HatiNya yang berisi kasih tergerak begitu dalam terhadap mereka yang keadaannya sangat tidak berpengharapan, dan yang sangat memerlukan karuniaNya yang mengubahkan itu?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *