[RH] BERKAT-BERKAT YANG TAK TERHINGGA

jemaat

Sehingga hidupmu layak di hadapanNya serta berkenan kepadaNya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1:10.

[AkhirZaman.org] Mari kita mempelajari doa Paulus kepada saudara-saudaranya yang terdapat di sidang Kolose. “Sebab itu,” tulisnya, “sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapanNya serta berkenan kepadaNya dalam segala hal, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan Qleh kuasa kemuliaanNya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar” (Kolose 1:9-11).

Betapa lengkapnya doa ini! Tidak ada batas pada berkat yang dapat kita terima. Kita dapat ”menerima segala hikmat dan pengertian yang besar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.” Roh Kudus tidak akan pernah mengilhami Paulus untuk mengucapkan doa demi kepentingan saudara-saudaranya ini jika tidak mungkin bagi mereka menerima jawab dari Allah sesuai dengan permohonan itu ….

Ke sidang di Efesus, Paulus menulis: “ltulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang dari padaNya semua keturunan yang di dalam dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya la, menurut kekayaan kemuliaanNya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh RohNya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia mempunyai segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam dia, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin” (Efesus 3:14-21).

Di sinilah dihadapkan kemungkinan hidup orang Kristen. Betapa sidang dewasa ini belum berhasil menjangkau ukuran ini! . . . Hanya diri, diri, diri itu saja yang dinyatakan …. Kapan waktunya kita akan bangun? Kapan waktunya kita akan memenuhi pengharapan akan Kristus
itu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *