TAK BERCACAT

tak bercacat

Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus memuliakan dan memuji Allah. Filipi 1:10, 11.

[AkhirZaman.org] Tidak ada yang mustahil yang dikemukakan Tuhan Allah di hadapan makhluk ciptaanNya yang fana itu …. Kuasa kehidupan yang lebih tinggi, bersih dan lebih luhur adalah merupakan keperluan kita yang utama. Umat Allah hendaklah dipenuhi dengan sukacita yang kudus, agar cahayanya memancar dari mereka, menerangi jalan orang-orang lain. Betapa kuasa, damai, sukacita dapat diperoleh jiwa yang bersatu dengan Kristus! dan kemuliaan ilahi ditunjukkan kepada mereka yang bersatu dengan Dia yang menjadi sumber kuasa itu.

Kita tahu hanya sedikit saja tentang damai sejahtera serta kebahagiaan Kita perlu lebih mantap lagi. Kita perlu menerima air hidup dari Kristus, agar kiranya air hidup itu menjadi sumber mata air di dalam kita, mata air yang akan menyegarkan sekalian orang yang datang masuk ke dalam lingkungan kita. . .

pada waktu kita menerima baptisan, kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk mematahkan segala hubungan dengan setan dan kaki tangan serta menyerahkan hati, pikiran dan jiwa ke dalam pekerjaan memperluas kerajaan Allah. Segenap sorga bekerja untuk maksud ini. Bapa, Anak, Roh Kudus berjanji bekerjasama dengan perantaraan manusia yang telah disucikan. Jika kita setia pada sumpah setia, kepada kita akan terbukalah sebuah pintu hubungan dengan sorga-sebuah pintu yang tidak akan dapat dikatupkan oleh tangan manusia manapun atau kaki tangan setan sekalipun….

Kesempurnaan akhlak dan rohani, melalui kasih karunia dan kuasa Kristus, dijanjikan kepada semua orang yang percaya. Pada setiap langkah kita diminta memohon pertolongan Kristus. Ialah teladan yang kita patut ikuti dalam pembangunan tabiat. la panggil kita untuk berbuat, bukan untuk berkata-kata, sabdaNya, “Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga” (Matius 5:16). . .

Kristuslah sumber terang, sumber mata air hidup …. MaksudNya ialah agar umat manusia, dibersihkan dan disucikan, akan menjadi tangan penolong bagiNya. la menuntun kita menuju takhta Allah dan kepada kita diajarkan sebuah doa untuk dipersembahkan kepadaNya. Bilamana kita menghidupkan doa ini, kita dibawa rapat berhubungan dengan Kristus dan pada setiap langkah yang kita jalani, kita menyentuh kuasaNya yang hidup itu. la menyerahkan segenap kuasa sorga demi keselamatan kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *