ALLAH TELAH MEMILIH SAYA

memilih

Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. II Tesalonika 2:13.

[AkhirZaman.org] Di dalam ayat ini dinyatakan kedua perantara dalam keselamatan manusia-pengaruh ilahi, iman yang kuat dan hidup dari mereka yang mengikut Kristus …. `

Penyucian adalah pekerjaan, bukan dalam satu hari atau satu tahun, melainkan seumur hidup. Pergumulan untuk mencapai kemenangan melawan diri sendiri, untuk memperoleh kesucian dan sorga, adalah pergumulan sepanjang hayat …. Penyucian yang diajarkan oleh rasul Paulus adalah akibat perlawanan yang senantiasa terhadap diri sendiri. Ia berkata, “Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut” (I Korintus 15:31)

Adalah oleh usaha yang tidak kenal lelah membuat kita boleh mencapai kemenangan melawan segala pencobaan setan. Ketulusan Kristen haruslah diusahakan dengan tenaga yang sukar dikalahkan, dan hal itu dicapai dengan tekad yang teguh akan tujuan. Ada satu bidang pengetahuan kekristenan yang patut dikuasai betul-betul-satu bidang pengetahuan yang jauh lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan manusia sebagaimana langit lebih tinggidari dunia ini. Pikiran haruslah didisiplin, dididik, dilatih; karena kita haruslah bekerja melayani Allah di dalam.keadaan yang tidak berpadan dengan kecenderungan menurut kecenderungan terbawa lahir. Ada sifat-sifat warisan dan berbagai kecenderungan yang terpupuk kepada kejahatan yang harus dikalahkan. Hati kita haruslah dididik supaya teguh di dalam Allah. Kita harus membentuk tabiat yang akan menyanggupkan kita melawan pencobaan. Oleh suatu usaha kehidupan yang kudus dan taat dengan teguhnya kepada perkara yang benar menjadikan anak-anak Allah memeteraikan nasibnya ….

Perkataan yang diucapkan kepada Yesus di sungai Yordan mempersatukan manusia. Allah berbicara kepada Yesus sebagai wakil kita. Bersama-sama dengan segala dosa dan kelemahan kita, kita tidaklah disisihkan sebagai sesuatu yang tidak berharga. “DikaruniakanNya kepada kita di dalam Dia yang dikasihiNya.” (Efesus 126). Terang kemuliaan yang turun ke atas Kristus adalah jaminan kasih Allah terhadap kita. Itu memberitahukan kepada kita tentang kuasa doa-bagaimana suara manusia dapat sampai ke telinga Allah dan segala permohonan kita berkenan di dalam istana sorga …. Sinar terang yang turun dari pintu sorga yang terbuka ke atas kepala Juruselamat kita akan turun ke atas kita apabila kita berdoa memohon pertolongan melawan penggodaan. Suara yang diucapkan kepada Yesus berseru kepada setiap jiwa yang percaya, “Inilah Anak yang Kukasihi, kepadaNyalah Aku berkenan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *