KUASA YANG TAK TERHINGGA

kuasa

Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang nyerah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar? Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Yesaya 63:1. 

[AkhirZaman.org] Hanya Anak Allah yang tunggal itulah yang datang ke dunia ini untuk menebus umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Ia telah mengaruniakan kepada kita bukti kuasaNya yang besar. la mau menyanggupkan mereka yang menerima Dia untuk membangun tabiat yang terlepas dari kecenderungan yang dinyatakan oleh setan. Kita dapat melawan musuh itu dan segala tentaranya. Peperangan  dimenangkan, kemenangan akan diperoleh oleh dia yang memilih Kristus sebagai pemimpinnya, yang bertekad melakukan yang benar karena itu benar. Tuhan kita yang ilahi itu senantiasa sama terhadap setiap kejadian yang tak disangka-sangka. KepadaNya tiada yang mustahil. Ia telah menunjukkan kasihNya yang besar itu kepada kita dengan menghidupkan suatu kehidupan penyangkalan dan pengorbanan diri sendiri dan oleh kematian yang mengerikan. Datanglah kepada Kristus sebagaimana adanya ….

Serahkanlah segenap dirimu ke atas rahmatNya. Tidak ada kesulitan di dalamnya atau tanpa berbuat demikian engkau tak dapat memperoleh kekuatan dariNya. Ada orang yang diiiputi suasana hati yang bergelora; akan tetapi Ia yang telah meneduhkan angin ribut di laut Galiiea itu aigan berkata kepada orang yang berhati gelisah dan susah, “Diam, tenanglah.” Tidak ada amukan alam yang tidak dapat ditaklukkan oleh Kristus, tidak ada hati yang amat bergelora yang tidak dapat ditaklukkanNya, jika hati itu diserahkan kepada penjagaanNya.

Orang yang menyerahkan jiwanya kepada Yesus tidak perlu putus harap. Kita mempunyai Juruselamat yang sangat berkuasa. Pandanglah kepada Yesus, pencipta dan yang melengkapkan imanmu, dan engkau dapat berkata, “Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut,, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut” (Mazmur 46:2,3).

Biarlah kita lebih berharap di dalam Penebus kita. Janganlah berbalik mata air Libanon untuk mencari penyegaran pada kolam yang bocor, yang tidak dapat menampung air. Percayalah di dalam Tuhan. Percaya yang bergantung pada Yesus membawa kemenangan yang bukan saja mungkin tetapi pasti. Meskipun banyak orang maju di dalam jalan yang salah, meskipun pandangan tetap pada kekecewaan, namun demikian kita dapat memiliki jaminan yang penuh di dalam diri Pemimpin kita; sebab ”Akulah Allah,” firmanNya, “tidak ada yang lain” (Yesaya 45:22). Ia mempunyai kuasa yang tiada terbatas, dan sanggup menyelamatkan semua orang yang datang kepadaNya. Tidak ada yang lain yang di dalamnya kita selamat menaruh percaya kita.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *