TIDAK ADA YANG KE SORGA SENDIRI

Ada lagi padaKu domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraKu dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala Yoh 10:16

[AkhirZaman.org] Saudari Mary yanq kekasih: Sementara saya menulis apa yang telah ditunjukkan kepada saya ketika berada di Roosevelt (New York) sehubungan dengan persoalan-persoalan pribadi, maka muncullah persoalan ini, dan saya akan coba menuliskan kepadamu apa yang diperlihatkan kepada saya tentang dirimu Kepada saya ditunjukkan bahwa engkau tidak berdiri di dalam terang dan kasih Allah, tetapi terlampau bercampur dengan dunia; bahwa kasihmu terhadap saudara-saudaramu yang memelihara hari Sabat sudah menjadi dingin.

Akhir-akhir ini pengaruhmu tidak sepadan dengan Roh dan pekerjaan Allah dan engkau tidak bergerak maju melainkan bergerak mundur. Pendapat orang-orang yang harus diselesaikan bagimu. Engkau harus memiliki kerendahan jiwa yang dalam, dan berperang melawan diri sendiri dan kemauan yang tidak mau takluk, jika tidak pasti engkau dijerat oleh musuh.

Beberapa orang yang suka mendengar dan mengatakan beberapa hal baru telah menyusahkanmu, telah melukaimu, dan dalam pikiranmu engkau telah mengecam mereka yang tidak perlu dikecam, dan mencurigai mereka yang seharusnya engkau percayai. Bilamana engkau mengambil sikap yang patut maka hatimu akan terjalin kuat dengan saudara-saudaramu, dan hati mereka akan terjalin dengan hatimu, tetapi engkau telah memisahkan dirimu dari saudara-saudaramu sedangkan sebab-sebabnya terletak pada dirimu sendiri Engkau tidak mau dipimpin dan dinasihati. Kegelapan dan awan sedang menyelubungimu. Satan ingin agar la dapat menampi engkau seperti gandum.

Allah menginginkan supaya gerejaNya lebih terpisah dari dunia dalam hal pakaian daripada apa yang engkau perkirakan. Secara tetap Allah menghimbau umatNya supaya melarikan diri daripada apa yang tampaknya sombong, daripada mengasihi diri sendiri, tetapi dalam hal ini engkau langsung bekerja melawan Roh Allah, tambahan lagi engkau sedang berjalan dalam kegelapan dan membawa dirimu sendiri ke dalam kancah peperangan musuh.

Saya melihat bahwa Allah mencintaimu. Gembala yang Baik itu dengan lembut memeliharamu dan melindungi engkau di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan pikiran; namun engkau harus menyerahkan kemauan dan pertimbanganmu, dan rela untuk diajar. Tidak ada, tidak ada orang yang dapat ke sorga sendirian. Allah memiliki suatu umat yang sedang dipimpinNya, dituntunNya dan dibimbingNya. Mereka harus saling berhubungan satu dengan yang lain. Jikalau ada orang coba-coba pergi sendirian, dengan bebas ke sorga maka ia akan mendapati bahwa ia telah memilih jalan yang akan membawanya kepada kebinasaan.

Mary yang kekasih, saya mencintaimu. Saya menuliskan hal ini sebagaimana yang diperlihatkan kepada saya. Semoga engkau melihat sebagaimana hal itu adanya, itulah doa saya, dan mendapat kepastian serta bekerja dengan pasti dan seksama untuk mendapat hidup kekal. Dari saudarimu (tertanda) Ellen G. White.-Letter 19, 13 Oktober 1861, kepada seorang muda Kristen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *