[RH] MENYEMBUHKAN KESALAHAN DAN TEKANAN

1195917 94283135 Copy

Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai seratus ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan Aku berkata kepadamu.” Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang kesembilan puluh sembilan ekor yang tidak sesat. Matius 18:12, 13.

[AkhirZaman.org] Saya sangat tertarik membaca suratmu. . . . Tuhan tidak ingin ada jiwa yan akan binasa. RahmatNya tak terkira, dan la tidak akan meninggalkan milik yang ditebusNya menjadi permainan pencobaan setan sebab la telah mengaruniakan nyawaNya untuk menebus mereka.

Segenap Sorga dikaruniakan kepada semua orang yang percaya dalam Yesus Kristus sebagai Juruselamat peribadi mereka sekarang, dan tidak ada jiwa yang dapat menghina Allah lebih daripada mengaku percaya akan kebenaran, namun mengenakan pakaian berkabung seolah-olah ia seorang yatim piatu. . . .

Tuhan tidak membiarkan domba-dombaNya yang luka dan memar pada kuasa setan supaya dikoyak-koyak. Ia senantiasa menguatkan milikNya sendiri bilamana mereka lemah. la melepaskan orang-orang yang rnendapat pencobaan dari kuasa musuh. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan satu jiwa pun yang percaya kepadaNya. Dan mereka yang mengaku sebagai putra putri Allah haru selalu percaya pada Yesus. Melakukan yang sebaliknya adalah menolak bahwa Ia mengasihi kita, dan dengan merasa tertekan, sambil menutupi diri kita sendiri dengan jubah keberatan dan meratap, maka kita membuat gambaran yang sangat buruk mengenai Kristus. Dengan terang-terangan kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuan yang keras, dan lalim. lni berarti berdusta terhadap Juruselamat yang indah itu, yang mengaruniakan nyawaNya sendiri sehingga la memberi kemungkinan untuk semua orang supaya percaya kepadaNya, dan membentangkan perhatian dan kasihNya bagi orang ber dosa. . . .

Engkau berbuat hal yang sangat tidak adil kepada Juruselamat tatkala engkau berjalan seolah-olah dalam bayang-bayang gelap. Engkau tidak akan berjala dalam jalan dalam api dan menyalakan apimu sendiri, menyerah pada perasaan dan emosi.

Yesus berkata, “Barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.” Sekarang jikalau engkau mengikuti pemimpin yang lain daripada Kristus, yang adalah Terang Kebenaran dan Hidup, tinggalkanlah pemimpin itu dan ikutlah Yesus, Terang dunia ini. Apakah Allah berkenan engkau terombang ambing seperti gelombang laut? Tidak! Tidak! Saya katakan kepadamu la mengajak engkau untuk dikuatkan, menjadi teguh, berakar dan berdiri tegak serta dibangun dalam hal yang paling kudus. Kamu bukanlah milik kamu sendiri; sebab kamu telah di harga tunai. Kemudian Allahlah yang menjadi pemilikmu, Allah yang berkuasa dan karena harganya telah lunas dibayar pandanglah pada salib Golgota itu. Terombang-ambing di antara harapan dan takut adalah mendukakan hati Kristus yang telah mengaruniakan kepadamu bukti kasihNya yang tidak dapat salah itu dan yang telah memilih engkau.—Surat 41, 16 Mei 1893, kepada D.A. Corkha seorang anggota komite Nova Scotia Conference.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *