[RH] PARA PEKERJA DIPERLUKAN UNTUK PENUAIAN

beatuipul nature Copy

Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak, mengambil hati orang. Amsal 71:30.

[AkhirZaman.org] Biarlah mereka yang telah berlatih untuk bekerja sekarang lekas-lekas mengambil tempat dalam pekerjaan Tuhan. Para pekerja dari rumah ke rumah diperlukan.

Tuhan memerlukan usaha yang tekun di tempat-tempat di mana orang-orang belum mengetahui sedikitpun mengenal kebenaran. Di dalam rumah orang banyak diperlukan doa, nyanyian dan pembacaan Alkitab. Sekarang, sekaranglah waktunya untuk menurut perintah, “Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu” (Matius 28:20). Mereka yang melakukan pekerjaan inl harus memiliki kesiapan pengetahuan Kitab Suci. “Ada tertulis” merupakan senjata pertahanan mereka.

Allah telah mengaruniakan kepada kita terang FirmanNya supaya kita boleh memberikannya kepada teman-teman kita. Kebenaran diucapkan oleh Kristus akan menjangkau hati. “Demiklanlah firman Tuhan” akan jatuh ke dalam telinga dengan kuasa, dan buahnya akan muncul manakala pelayanan setia dilakukan.

Tuhan memanggil untuk bekerja. . . . Sekiranya kita lalai mengambil keun- tungan dari waktu ini, maka kita akan kehilangan kesempatan besar untuk membiarkan terang dari Firman Allah itu memancar. Terompet harus memberikan bunyi tertentu.

Katakan kepada orang banyak: “Hendaklah engkau sendiri mengenal doktrin itu.” Janganlah bibirmu mengucapkan suatu kalimat kebimbangan. Jangan datang ke hadapan orang banyak dengan suara yang tidak tentu. Ketahuilah apa kebenaran itu lalu beritakan kebenaran itu. Ajaran Kristus sifatnya selalu positif. Sekali-kali janganlah pernah mengucapkan perasaan bimbang. Dengan suara tertentu bawalah pekabaran yang sah. Angkatlah Dia, Manusia dari Golgota itu, semakin lama semakin tinggi. Dalam kesempatan meninggikan salib Kristus terdapat kuasa.

Keilahian Kristus harus dipertahankan dengan setia. Ketika Juruselamat menanya murid-muridNya, “Apa katamu, siapakah Aku ini?” Jawab Petrus, “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup” (Mat 16:15, 16). Kata Kristus, “Di atas batu karang ini,” bukan di atas Petrus, melainkan di atas Anak Allah, “Aku akan mendirikan jemaatKu dan alam maut tidak akan menguasainya” (ayat 18).

Besarlah rahasia ibadat. Ada rahasia dalam kehidupan Kristus yang harus dipercayai, walaupun hal itu tidak dapat diterangkan.—Surat 65, 13 Pebruari 1905, kepada A.T. Jones, seorang pendeta yang menonjol.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *