[RH] Pembenaran Dijelaskan

624983 49226666 Copy

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga la telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supa ya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia” (Yohanes 3:16, 17). “

[AkhirZaman.org] Tahun 1843, saya mengingat seorang pria dengan isterinya. . . yang mengharapkan Tuhan datang tahun 1844, dan mereka menunggu dan menanti. Dan setiap hari mereka berdoa kepada Allah; sebelum mereka mengucapkan selamat tidur kepada satu dengan yang lain, mereka akan mengatakan, 

“Boleh jadi Tuhan akan datang ketika kita sedang tidur, dan kita mau bersedia.” Sang suami bertanya pada istrinya apakah ia telah mengucapkan suatu perkataan yang istrinya rasa tidak sesuai dengan kebenaran dan iman yang mereka pegang, pada sepanjang hari ltu, dan kemudian istrinya akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada suaminya. Kemudian mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhan dan bertanya pada-Nya apakah mereka telah berdosa dalam pikiran atau perkataan ataupun perbuatan, dan jika demikian kiranya ia mau mengampuni pelanggaran itu. Sekarang kita hanya menginginkan kesederhanaan seperti ini.

Engkau ingin menjadi seperti anak-anak kecil, bergantung atas jasa Juruselamat yang telah disalibkan dan bangkit itu, dan kemudian engkau akan dilindungi. Bagaimana? Malaikat-malaikat Allah akan berada di sekelilingmu sebagai tembok api. Kebenaran Kristus yang engkau akui, berada di depanmu, dan kemuliaan Allah adalah pahalamu. Allah menyucikan lidah; Allah menyucikan hati; Allah menyucikan pikiran kita, sehingga kita dapat tinggal pada kelayakan surga, dan sehingga kita dapat menyampaikan pengetahuan dan terang itu kepada orang lain. Ada kemajuan besar bagi kita, dan jangan berhenti di sini. Semoga Allah menolong engkau untuk melaksanakan sebanyak mungkin tanggung jawabmu.— Manuscript 9,1891.

Bagi banyak orang, pembenaran oleh iman adalah suatu rahasia. Seorang berdosa dibenarkan oleh Allah bilamana la bertobat dari dosa-dosanya. la melihat Yesus di atas salib Kalvari. Mengapakah ada semua penderitaan ini? Hukum Yehova telah dilanggar. Hukum pemerintahan Allah di surga dan bumi telah dilanggar, dan hukuman terhadap dosa telah dinyatakan yakni kematian. Tetapi “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga la telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” Oh, alangkah besar kasih itu, alangkah tak ada bandingan kasih itu! Kristus, Anak Allah itu,
mati untuk manusia yang bersalah!

(3SM 193, 194)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *