[RH] Menang atas Kuasa Roh Kudus

165995 576672839073545 1605195045 n Copy

 “Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan sagala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu” (Yohanes 14:26-27).

[AkhirZaman.org] Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang akan diutus-Nya setelah Ia naik kepada Bapa-Nya, terus-menerus bekerja untuk menarik perhatian kepada korban resmi yang besar di atas salib Kalvari, dan untuk menyingkapkan kepada dunia kasih Allah bagi manusia, dan untuk mengungkapkan kepada jiwa yang yakin akan perkara-perkara yang indah dalam Kitab Suci, serta untuk membukakan kepada pikiran yang gelap terang Matahari Kebenaran, kebenaran-kebenaran yang membuat hati mereka menyala-nyala di dalam kebenaran-kebenaran itu dengan membangkitkan pengetahuan terhadap kebenaran-kebenaran yang kekal.

Siapa selain Roh Kudus yang menyajikan pada pikiran standar kebenaran moral dan meyakinkan dosa, dan menghasilkan dukacita kesalehan yang mengerjakan pertobatan yang tidak perlu disesali, dan mengilhami pengerahan iman di dalam Dia sendiri yang dapat menyelamatkan semua orang dari dosa. Siapa selain Roh Kudus yang dapat bekerja dengan pikiran manusia untuk mengubah tabiat dengan menarik dari kecintaan terhadap perkara-perkara yang bersifat sementara, yang dapat binasa, dan menyalut jiwa dengan kerinduan yang sungguh-sungguh telah menyajikan warisan yang baka, barang kekal yang tidak dapat binasa, dan mencipta ulang, menghaluskan, dan menguduskan manusia supaya mereka dapat menjadi anggota keluarga raja, anak-anak raja surgawi. . . .

Kejatuhan orangtua kita yang pertama memutuskan rantai emas penurutan secara tidak langsung kehendak manusia terhadap Ilahi. Penurutan tidak lagi dianggap suatu keperluan mutlak. Agen-agen manusia mengikuti imajinasi mereka sendiri, yang Tuhan katakan tentang para penduduk dunia dahulu kala adalah jahat semata-mata. Tuhan Yesus menyatakan, Aku telah memelihara hukum Bapa-Ku. Bagaimana? Sebagai seorang manusia. Sesungguhnya, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Terhadap tuduhan-tuduhan orang Yahudi la berdiri teguh dalam tabiat-Nya yang suci, berjasa, dan menantang mereka, “Siapakah dari antara kamu yang meyakinkan Aku terhadap dosa?”

 

(3 SM 137, 138)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *