JANJI-JANJI PIMPINAN ILAHI

woman-praying-pry Copy

Betapa Manisnya Menyadari adanya Seorang Sahabat Ilahi
[AkhirZaman.org] Penebusmu yang penuh belas kasihan itu sedang menjaga engkau dengan cinta dan belas kasihan, bersedia untuk mendengar doamu dan memberikan bantuan yang engkau perlukan. Ia mengetahui setiap beban yang berada dalam hati ibu dan Dialah sahabatnya yang terbaik dalam tiap-tiap keadaan darurat. Lengan-Nya yang kekal itu menolong ibu yang beribadat dan setiawan. Ketika dalam dunia ini, Ia mempunyai seorang ibu yang bergumul dengan kemiskinan, mempunyai banyak keluh kesah dan kebingungan yang menyusahkan, dan ia simpati terhadap tiap-tiap ibu Kristen dalam keluh kesah dan kecemasan hatinya. Juruselamat yang mengadakan perjalanan jauh dengan maksud hendak menghiburkan hati yang cemas dari seorang wanita, yang putrinya dirasuk oleh roh jahat, Ia akan mendengar doa ibu serta memberkati anak-anaknya.

Dia yang pernah mengembalikan seorang anak yang diusung ke kuburan kepada seorang janda, Ia juga sekarang ini yang terharu oleh kemalangan seorang ibu yang kehilangan kekasihnya. Ia yang mencucurkan airmata simpati di kubur Lasarus serta mengembalikan kepada Martha dan Maryam saudaranya yang telah dikuburkan itu; yang mengampuni Maryam Magdalena; Ia yang mengingat ibu-Nya dalam pergumulan atas salib; yang nampak kepada para wanita yang menangis serta membuat mereka jadi utusan-Nya untuk menyiarkan kabar kesukaan pertama tentang Juruselamat yang sudah bangkit. Ia adalah sahabat ibu yang paling baik pada zaman ini dan bersedia untuk menolong ibu dalam segala hubungan hidup.

Tidak ada pekerjaan yang dapat disamakan dengan pekerjaan seorang ibu Kristen. Ia melakukan pekerjaannya dengan suatu perasaan, apakah artinya mengasuh anak-anaknya dalam nasihat dan jalan-jalan Tuhan. Betapa sering dia merasakan bebannya begitu berat daripada yang dapat dipikulnya; dan kemudian betapa indahnya kesempatan untuk membawa semuanya itu kepada Juruselamat yang simpati padanya di dalam permintaan doa! Ia boleh meletakkan bebannya itu pada kaki-Nya dan menemukan pada hadirat-Nya suatu kekuatan yang akan mendukung dia serta memberikan kepadanya kegembiraan, pengharapan, keberanian hati, dan hikmat dalam saat yang paling sulit. Betapa manisnya kepada seorang ibu dalam kepenatannya menyadari ada seorang sahabat yang dapat menolong dia dalam segala kesukarannya! Kalau para ibu mau pergi kepada Kristus lebih sering dan berharap pada-Nya lebih sempurna, maka beban mereka pun akan lebih ringan, dan mereka akan mendapat perhentian bagi jiwanya.

Allah yang di Surga Mendengar Doamu
Engkau tidak sanggup membesarkan anak-anakmu sebagaimana yang seharusnya tanpa bantuan Ilahi; karena sifat dosa Adam itu senantiasa berjuang untuk kedaulatan. Hati harus dipersiapkan untuk prinsip-prinsip kebenaran, supaya itu dapat berakar dalam jiwa dan mendapat makanan dalam kehidupan.

Para ibu bapa boleh memahami bahwa sementara kita menurut pentunjuk Allah dalam mendidik anak-anaknya, mereka akan menerima pertolongan dari atas. Mereka menerima banyak keuntungan; sementara mereka mengajar, mereka juga belajar. Anak-anak mereka akan memperoleh kemenangan oleh pengetahuan yang mereka telah peroleh dalam memelihara jalan Tuhan, Mereka disanggupkan untuk menaklukkan kecenderungan berbuat jahat yang diwarisi.

Hai para ibu bapa, adakah engkau bekerja dengan semangat yang tak kunjung padam demi kepentingan anak-anakmu? Allah yang di surga mencatat kerinduan hatimu, pekerjaanmu yang tekun, kewaspadaamu yang tepat. Ia mendengar segala doamu. Dengan kesabaran dan kelemahlembutan ajarlah anak-anakmu bagi Tuhan. Segenap surga manaruh perhatian pada pekerjaanmu….Allah akan bersatu dengan engkau, mengaruniai mahkota atas segala usahamu dengan sukses.

Sementara engkau berusaha menjelaskan tentang kebenaran keselamatan, dan menunjukkan kepada anak-anakmu Kristus sebagai Juruselamat mereka secara perseorangan, serta malaikat-malaikat berada di sampingmu. Tuhan akan memberikan kepada para bapa dan ibu rahmat untuk manarik perhatian anak-anak mereka yang masih kecil pada cerita yang indah tantang Bayi yang di Bertlehem, yang sesungguhnya adalah pengharapan dunia ini.

Minta dan Terima
Dalam pekerjaan mereka yang penting itu para ibu bapa harus meminta dan menerima bantuan Ilahi. Walaupun tabiat, kelakuan dan kebiasaan para ibu bapa telah dibentuk dalam tuangan yang lebih rendah kualitasnya, kalau pelajaran yang diberikan kepada mereka ketika masih anak-anak dan masa muda telah membawa untuk perkembangan tabiat yang tidak menyenangkan, tidak perlulah mereka putus pengharapan. Kuasa Allah yang menobatkan itu dapat mengusahakan kecenderungan yang diwarisi dan ditumbuhkan; karena agama Yesus itu meninggikan adanya. Perkataan, “Lahir Kembali” berarti suatu perubahan, suatu kelahiran baru dalam Kristus Yesus.

Marilah kita mengajar anak-anak kita dalam pengajaran sabda itu. Kalau engkau mau memanggil, Tuhan akan menjawab kamu. Ia akan barsabda, Di sinilah Aku; apa yang engkau kehendaki Aku akan berbuat bagimu? Surga telah dihubungkan dengan bumi agar tiap-tiap jiwa anak-anak dapat disanggupkan untuk melaksanakan tugasnya. Tuhan mengasihi anak-anak itu. Ia mau supaya mereka dibesarkan dengan pengertian akan panggilan mereka yang mulia. 

Roh Kudus akan Menuntun
Seorang ibu harus merasakan kebutuhan, agar dia sendiri beroleh kecerdasan pikiran dalam pengalaman taat kepada kemauan dan jalan Allah. Kemudian, oleh rahmat Kristus, ia dapat menjadi seorang guru yang bijaksana, lemah lembut dan mengasihi.

Kristus talah mengadakan segala persediaan agar setiap ibu atau bapa yang akan dikendalikan roh Kudus akan diberikan kekuatan dan rahmat menjadi guru dalam rumah tanggal. Pendidikan dan disiplin di dalam ruah tangga mempunyai pengaruh untuk menempa dan membentuk kehidupan.

Kuasa Ilahi akan bersatu dengan Usaha Manusia
Tanpa usaha manusia, usaha Ilahi pun sia-sia adanya. Allah akan bekerja dengan kuasa, para orangtua yang bersandar sepenuhnya kepada-Nya maka mereka akan bangkit menunaikan tugas yang suci yang ditanggungkan kepada mereka, lalu berusaha untuk mengajar anak-anak mereka dengan benar. Ia akan kerja sama dengan para ibu bapa yang dengan berhati-hati dan berdoa mendidik anak-anak mereka mengerjakan tugasnya sediri demi keselamatan anak-anaknya. Tuhan akan bekerja dalam mereka baik kehendak, baik usaha, menurut keridlaan-Nya.

Usaha manusia saja tidak akan berhasil dalam menolong anak-anakmu untuk menyempurnakan tabiat mereka bagi surga; tetapi dengan pertolongan Ilahi suatu pekerjaan yang besar dan mulia dapat dilaksanakan.

Apabila engkau melaksanakan segala kewajibanmu sebagai orangtua dalam kekuatan Allah, dengan ketetapan hati yang tidak akan pernah mengendurkan usaha ataupun meninggalkan tugas kewajiban dalam berjuang hendak menjadikan anak-anakmu apa yang disukai Allah tentang mereka itu, maka Allah memandang kepadamu dengan keridlaan. Ia mengetahui bahwa kamu sedang mengerjakan sesuatu dengan sekuat kuasamu, maka Ia akan menambahkan kuasamu. Dia sendiri akan melakukan bagian pekerjaan yang ibu bapa tidak dapat melaksanakan; Ia akan bekerja dengan usaha yang bijaksana, sabar dan bertujuan baik daripada ibu bapa yang beribadat. Hai ibu bapa, Allah tidak menganjurkan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibiarkan-Nya supaya kamu lakukan dalam rumah tanggamu. Kamu sendiri tidak boleh menyerah menjadi hamba-hamba yang malas dan tiada mau bekerja, supaya anak-anakmu diselamatkan dari segala bahaya yang mengelilingi mereka dalam dunia ini.

Berpegang Teguh kepada Yesus apabila Pencobaan Datang
Hai para ibu bapa, kumpulkanlah sinar cahaya Ilahi yang bercahaya atas jalanmu. Berjalanlah dalam terang karena Kristus berada dalam terang itu. Kalau engkau melakukan perkerjaan untuk menyelamatkan anak-anakmu serta mempertahankan kedudukanmu dalam jalan raya kesucian, maka pencobaan yang sangat menyusahkan akan datang. Tetapi janganlah lepaskan jangkauanmu. Berpegangteguhlah kepada Yesus. Ia bersabda, “Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepada-Ku dan mencari damai dengan Aku.” Kesukaran-kesukaran akan timbul. Engkau akan bertemu dengan pelbagai rintangan. Pandanglah senantiasa kepada Yesus. Apabila timbul kesadaran sementara, bertanyalah, Ya Tuhan apakah yang harus saya lakukan sekarang? 

Makin berat peperangan itu, semakin besarlah kebutuhan ibu bapa akan bantuan dari Bapanya yang di surga, dan semakin nyata pula kemenangan yang akan diperoleh.

Kemudian Bekerja dalam Percaya
Dengan kesabaran, dengan cinta kasih, sebagai para penatalayan akan rahmat Kristus yang berlipat ganda, para ibu bapa harus melakukan pekerjaan yang ditentukan bagi mereka. Diharapkan dari mereka agar mereka menjadi setiawan. Segala sesuatu dilakukan dengan iman. Mereka harus berdoa senantiasa agar Allah mencurahkan berkat-Nya kepada anak-anak mereka. Mereka janganlah pernah merasa penat, kurang sabar, atau cerewet dalam pekerjaan mereka. Mereka harus berpegang teguh dengan erat kepada anak-anak mereka dan kepada Allah. Kalau para ibu bapa bekerja dalam sabar dan cinta, dengan tekun barusaha untuk menolong anak-anak mereka mencapai derajat kesucian yang paling tinggi dan tulus ikhlas, maka mereka akan berhasil dengan sukses.

-RTA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *