[RH] TUHAN ITU BAIK DAN PATUT DIPUJI

1436117 50527333 Copy

“Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab la baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya” ( Mazmur 118:1 ).

[AkhirZaman.org] Minat saya dalam pekerjaan umum masih tetap sedalam mungkin, dan saya sangat rindu supaya pekerjaan kebenaran masa kini akan maju dengan tetap di seluruh pelosok dunia. 

Tetapi saya mendapati tidaklah bijaksana mengusahakan banyak pekerjaan masyarakat sementara pekerjaan buku saya menuntut pengawasan saya. Saya memiliki beberapa pekerja yang terbaik—mereka yang dalam pemeliharaan Allah bersangkutan dengan saya di Australia, dengan yang lain-lain yang bergabung dengan saya sejak saya kembali ke Amerika. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk para penolong ini. Kami semua sangat sibuk, melakukan yang terbaik untuk menyediakan bahan buat penerbitan. Saya lngin supaya terang kebenaran pergi ke setiap tempat, supaya itu dapat menerangi mereka yang sekarang belum mengetahui dasar-dasar iman kita. Selama beberapa hari mata saya mengganggu saya, dan saya merasa sangat sakit di mata itu. Tetapi saya memuji Tuhan karena la memelihara penglihatan saya. Tidak aneh lagi jika pada usia saya, sama sekali saya tidak dapat menggunakan mata saya. ‘

Saya lebih banyak bersyukur daripada yang dapat saya utarakan atas dorongan Roh Tuhan, atas penghiburan dan kasih karunia yang terus diberikan-Nya kepada saya, sehingga la dapat mengaruniakan kekuatan dan kesempatan kepada saya untuk memberikan keberanian dan pertolongan kepada umat-Nya. Selama Tuhan memelihara hidup saya, maka saya akan berlaku setia dan benar kepada-Nya, sambil berusaha melakukan kehendak-Nya dan memuliakan nama-Nya. Semoga Tuhan menambah iman saya, supaya saya dapat terus mengenal Dia; dan melakukan kehendak-Nya dengan lebih sempurna. Tuhan itu baik adanya, dan patutlah dipuji.

Saya sangat merindukan supaya para serdadu salib, yakni mereka yang sudah ubanan dalam pekerjaan Tuhan, akan terus membawakan Kesaksian mereka secara langsung, supaya mereka yang lebih muda dalam iman dapat mengerti bahwa pekabaran yang Tuhan berikan kepada kita di masa yang silam sangatlah penting pada tingkat sejarah dunia ini. Pengalaman masa lalu kita tidak kehilangan satu titik pun kekuatannya.

Biarlah semua berhati-hati jangan sampai membuat para pelopor putus asa, atau merasa bahwa tinggal sedikit yang mereka dapat lakukan. Pengaruh mereka masih tetap dapat dikerahkan dengan hebat di dalam pekerjaan Tuhan. Kesaksian para pendeta yang sudah tua akan selalu menjadi pertolongan dan berkat bagi gereja. Allah akan memperhatikan para pembawa standar-Nya yang dicobai dan setia, siang dan malam, sampai waktunya tiba bagi mereka untuk meletakkan senjata mereka. Biarlah mereka merasa pasti bahwa mereka berada di bawah pemeliharaan perlindungan-Nya yang tidak pernah terlelap atau tertidur; bahwa mereka diamat-amati oleh para prajurit pengawal. Mengetahui hal ini, dan menyadari bahwa mereka tinggal dalam Kristus, mereka boleh beristirahat dengan penuh kepercayaan di dalam pemeliharaan Allah.

( 2 SM 405, 406 )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *