[RH] JANJI KEMENANGAN TERAKHIR

1482807 bigthumbnail Copy 2

“Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan
meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam
di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih” (Efesus 3:16, 17).

[AkhirZaman.org] Kita harus menghargai dengan sangat indah akan pekerjaan yang Tuhan telah laksanakan dengan maju melalui umat yang memelihara hukum-Nya,

dan yang melalui kuasa kasih karunia-Nya, akan bertumbuh lebih kuat dan lebih berdaya guna sementara zaman berlalu. Musuh sedang berusaha untuk menutupi penglihatan umat Allah, dan melemahkan daya guna mereka, tetapi jika mereka mau bekerja seperti yang Roh Allah akan arahkan, Ia akan membuka pintu-pintu kesempatan di hadapan mereka untuk pekerjaan membangun tempat-tempat yang terlantar. Pengalaman mereka akan menjadi satu pertumbuhan tetap, sampai Tuhan akan turun dari surga dengan kuasa dan kemuliaan besar untuk membubuhkan meterai kemenangan terakhirnya ke atas umat-Nya yang setia. 

Pekerjaan yang terletak di hadapan kita adalah pekerjaan yang akan mengerahkan setiap kuasa manusia. Itu akan memerlukan pengerahan iman yang kuat dan kewaspadaan yang terus-menerus. Sewaktu-waktu kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi akan paling mengecewakan. Kebesaran tugas itu akan mengejutkan kita. Namun, dengan pertolongan Tuhan, hamba-hamba-Nya akhirnya akan menang. “, . . . Sebab itu,” saudara-saudaraku, “aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati . . (Efesus 3:13) oleh sebab pengalaman-pengalaman menyusahkan yang ada di depanmu. Yesus akan menyertai engkau; la akan pergi mendahului engkau melalui Roh Kudus-Nya, sambil menyediakan jalan, dan la akan menjadi penolongmu dalam setiap keadaan darurat.

“ltulah sebabnya aku sujud kepada Bapa (Yesus Kristus Tuhan kita), yang dari pada-Nya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya la menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu; sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan
Allah.

“Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai salama-lamanya” (Efesus 3:20,21).-—GC Bulletin, 27 Mei 1913, hlm. 164, 165.

( 2 SM 407, 408 ) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *