[RH] TIANG-TIANG IMAN KITA

polish-countryside Copy

“Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Firman hidup. . . . Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami” (1 Yohanes 1:1-3).

[AkhirZaman.org] Selama lima puluh tahun yang lalu dalam hidup saya, saya memiliki peluang-peluang yang berharga untuk mendapatkan suatu pengalaman.

Saya memiliki pengalaman pada pekabaran malaikat pertama, kedua dan ketiga. Para malaikat itu digambarkan sementara terbang di tengah-tengah langit, menyampaikan kepada dunia suatu pekabaran amaran, dan memiliki suatu penyampaian yang langsung kepada orang-orang yang hidup pada zaman akhir sejarah bumi ini. tidak seorang pun yang mendengar suara para malaikat ini, karena mereka adalah suatu simbol untuk menggambarkan umat Allah yang sedang bekerja dengan segenap surga. Para pria dan wanita, yang diterangi oleh Roh Allah dan disucikan melalui kebenaran, menyampaikan tiga pekabaran ltu dalam urutannya.

Saya sudah melakukan suatu bagian dalam pekerjaan khidmat ini. Hampir seluruh pengalaman Kristen saya terpintal dengannya. Ada mereka yang hidup sekarang yang memiliki suatu pengalaman yang sama terhadap pengalaman saya. Mereka sudah mengenal kebenaran yang dibukakan pada zaman ini; mereka sudah melangkah bersama Pemimpin yang besar itu, Kapten dari bala tentara surga. Dalam menyampaikan pekabaran-pekabaran itu, setiap spesifikasi nubuatan sudah digenapi. Mereka yang memiliki kesempatan istimewa untuk melakukan suatu bagian dalam menyampaikan pekabaran-pekabaran ini dengan pengalaman dengan nilai yang paling tinggi bagi mereka; sekarang ketika kita berada di tengah-tengah bahaya zaman akhir, ketika suara-suara terdengar di setiap sisi yang mengatakan, “lnilah Kristus,” “lnilah kebenaran,” sementara beban banyak orang adalah untuk mengacaukan landasan iman kita yang sudah memimpin kita dan dari dunia untuk bertahan sebagai suatu umat yang istimewa di dunia ini, seperti Yohanes kesaksian kita akan disampaikan: “Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Firman hidup. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami” (1 Yohanes 1:1-3).

*Ditulis di kereta dalam perjalanan ke Lynn, Massachusells, Desember 1890. Muncul dalam Notebook Leaflets, The Church, No. 4.

( 2 SM 387, 387 )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *