[RH] MATAHARI SORE – LEMBUT DAN PRODUKTIF

1359590 88186414 Copy

“Orang benar akan bertunas seperti pohon karma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon; mereka yang ditanam di bait TUHAN akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan, bahwa TUHAN itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada-Nya”(Mazmur 92:13-15).

[AkhirZaman.org] Pelayan Kristus yang benar seharusnya membuat perbaikan berkelanjutan. Matahari sore kehidupannya boleh jadi lebih lembut dan produktif terhadap buah daripada matahari pagi.

Ia boleh terus meningkat dalam ukuran dan terangnya sampai ia jatuh di balik bukit-bukit barat. Saudara-saudaraku dalam pelayanan, adalah lebih baik, jauh lebih baik, untuk mati dalam pekerjaan yang berat di suatu tempat kerja di dalam negeri atau di luar negeri, daripada dengan tidak melakukan tindakan. Janganlah takut terhadap kesulitan-kesulitan; janganlah puas dengan tanpa belajar dan tanpa membuat perbaikan. Pelajarilah firman Allah dengan rajin demi subyek-subyek yang akan memberikan petunjuk kepada orang yang bodoh dan yang memberi makan kawanan domba Allah. Menjadi sedemikian penuh dengan perkara sehingga kamu akan mampu untuk membawa dari rumah perbendaharaan firman-Nya perkara-perkara yang baru dan lama.

Pengalamanmu seharusnya jangan sepuluh, dua puluh, atau tiga puluh tahun, tetapi kamu seharusnya mendapatkan suatu pengalaman harian, yang hidup, sehingga kamu sanggup untuk memberikan isi tiap-tiap bagiannya pada musim tertentu. Pandanglah ke depan, bukan ke belakang. Jangan pernah mengharuskan menyentakkan ingatanmu untuk menceritakan pengalaman masa lalu. Berapa jumlahnya pada hari lni bagi kamu atau bagi orang-orang lain‘? Selagi kamu menghargai semua yang baik pada pengalamanmu masa lalu, kamu menginginkan suatu pengalaman yang lebih terang dan lebih segar sementara kamu berjalan terus. Janganlah membanggakan apa yang kamu sudah lakukan di masa lalu, tetapi tunjukkanlah apa yang kamu dapat kerjakan sekarang. Biarlah pekerjaan-pekerjaanmu dan bukan perkataan-perkataanmu memuji kamu. Buktikan janji Allah bahwa “ mereka yang ditanam di bait TUHAN akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan, bahwa TUHAN ltu benar, bahwa la gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada-Nya.” (Mazmur 92:13-15).— The Review and Herald, April 6, 1886.

(2 SM 221, 222)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *