[RH] NASIHAT AKAN DIDENGAR

beautiful waterfall image Copy

“Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan suatu umat yang layak bagi-Nya”(Lukas 1:17). ‘

[AkhirZaman.org] Kita sementara hidup pada zaman akhir dari sejarah bumi ini, dan boleh jadi kita tidak terkejut terhadap apa pun dalam jalur kemurtadan-kemurtadan dan penyangkalan-penyangkalan kebenaran.

Ketidakpercayaan sudah muncul sekarang menjadi suatu seni yang baik dan manusia sedang memakainya bagi kehancuran jiwa mereka. Ada bahaya yang tetap pada para pengkhotbah di mimbar, yang hidup bertentangan dengan kata-kata yang mereka khotbahkan; suara amaran dan nasihat akan didengarkan selama waktu akan berlangsung; dan mereka yang bersalah dalam transaksi-transaksi sehingga tidak akan prnah ikut serta, akan kebal terhadap pekabaran itu dan menolak untuk diperbaiki ketika dihardik atau dinasihati melalui keagenan-keagenan Tuhan yang ditunjuk. Mereka akan terus seperti Firaun dan Nebukadnezar, sampai Tuhan menyingkirkan pertimbangan sehat mereka, dan hati mereka menjadi tidak berkesan. Firman Tuhan akan muncul kepada mereka; tetapi jika mereka memilih untuk tidak mendengarnya, Tuhan akan menjadikan mereka bertanggung jawab bagi kehancuran mereka sendiri. 

Di dalam Yohanes Pembaptis Tuhan telah membangkitkan bagi diri-Nya sendiri seorang pembawa kabar untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Ia akan menyampaikan kepada dunia suatu kesaksian yang tegas dalam menghardik dan mencela dosa. Lukas, dalam mengumumkan misi dan pekerjaannya, berkata, “Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan suatu umat yang layak bagi-Nya” (Lukas 1:17).

(2SM 147, 148)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *