[RH] NASABAH BANK SURGA

birds flying Copy

Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah! Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta disurga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat”(Lukas 12:33).

[AkhirZaman.org] Ketika mereka mau menghitung segala perkara tetapi rugi sehingga mereka boleh memenangkan Kristus, mata mereka akan dibukakan untuk melihat perkara-perkara sebagaimana aslinya.

Kemudian mereka akan beralih dari atraksi-atraksi duniawi kepada surgawi. Kemudian mereka akan melihat sifat yang sebenarnya dari kesenangan dunia yang mementingkan diri yang mereka nilai sedemikian tinggi sekarang ini, dan perkara perkara ini yang sekarang mereka pegang demikian erat akan dilepaskan. Seluruh surga sedang melihat kepada kamu yang menyatakan percaya kepada kebenaran yang paling khidmat yang pernah dibuat untuk makhluk fana. Para malaikat sementara menunggu dengan kerinduan yang sangat untuk bekerjasama dengan kamu dalam mengerjakan keselamatan bagi jiwa-jiwa.

Apakah kamu akan menolak persatuan surgawi ini dalam upaya untuk memelihara hubungan kamu dengan perhimpunan di mana Allah tidak dihormati, di mana perintah-perintah-Nya diinjak-injak? Bagaimana kebenaran itu akan pernah menyadarkanmu jika orang-orang lain telah merasakan minat yang kecil sekali dalam kemajuannya selagi beberapa dari kamu menyatakannya? Pekerjaan Allah memerlukan pertolongan kita, supaya itu boleh ditetapkan pada basis yang tepat, dan supaya kebenaran itu boleh dibawakan kepada ladang-ladang baru, kepada orang-orang yang hampir binasa. Dapatkah kamu yang menyatakan anak-anak Allah menolak untuk membantu melaksanakan pekerjaan ini? Dalam rangka untuk menerima keuntungan duniawi, akankah kamu menahan harta kamu dari perbendaharaan Allah, dan membiarkan pekerjaan-Nya diabaikan dengan memalukan?

Sangat menyedihkan bilamana kita mempérhatikan apa yang sesungguhnya sudah dicapai dalam menyelamatkan jiwa-jiwa sekiranya hati dan pelayanan dari semua yang mengaku percaya kebenaran telah diberikan kepada Allah tanpa terpisah. Pekerjaan itu sudah diselesaikan. Jika diri telah disembunyikan di dalam Kristus, maka orang-orang berdosa, sudah dimenangkan kepada kebenaran, melalui metode-metode yang bijak dan pandai, dan sekarang ini berada dalam kerjasama dengan Allah, sebelum waktunya datang bilamana kamu harus menyerahkan uangmu kepada Allah, saya mendesak kamu untuk mendengarkan flrman-Nya, “Kumpulkanlah bagimu” suatu “harta di surga” (Matius 6:20; Lukas 12:33), bukan dalam perhimpunan-perhimpunan rahasia. Pertimbangkan bahwa hanya ada satu Pemilik alam semesta, dan bahwa setiap orang, dengan waktunya, inteleknya, sumber dayanya, adalah milik Dia yang sudah membayarkan tebusan bagi jiwa itu.

 

( 2 SM 156, 157)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *