[RH] KRISTUS KEBENARAN KITA

sunshine pg Copy

“Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa” (Kisah 13:36-39).

[AkhirZaman.org] Ada keperluan terhadap kewaspadaan yang langgeng, dan terhadap penyerahan sungguh-sungguh dan mengasihi; tetapi ini akan datang seperti biasa bilamana jiwa dijaga oleh kuasa Allah melalui iman.

Kita tidak dapat berbuat apa-apa, sama sekali tidak, untuk memuji diri kita kepada kebaikan llahi. Kita sama sekali tidak boleh percaya pada diri kita sendiri atau perbuatan kita yang baik; melainkan sebagai makhluk yang bersalah dan berdosa kita datang kepada Kristus, maka kita dapat memperoleh perhentian di dalam kasih-Nya. Allah akan menerima setiap orang yang datang padaNya sambil percaya seutuhnya pada jasa-jasa Juruselamat yang disalibkan. Kasih memancar dalam hati. Mungkin tidak ada kegembiraan perasaan, tetapi ada kepercayaan yang tetap dan penuh kedamaian. Setiap beban ringan; karena kuk yang ditanggungkan Kristus ringan adanya. Kewajiban menjadi suatu kesenangan, dan pengorbanan menjadi kegembiraan. Jalan yang tadinya kelihatan tertutup dalam kegelapan menjadi terang dengan sinar dari matahari kebenaran. Ini adalah berjalan di dalam terang sebagaimana Kristus dalam terang itu.

Pada kumpulan di Kansas seorang hamba Allah berdoa, supaya kuasa musuh dapat dipatahkan, dan supaya orang-orang yang berada dalam kegelapan dapat membuka hati dan pikiran mereka kepada pekabaran yang Allah akan sampaikan kepada mereka, supaya mereka dapat melihat kebenaran baru bagi banyak orang, sebagai kebenaran lama dalam kerangka kerja baru. Pengertian umat Allah telah dibutakan, karena Setan telah salah menyatakan tabiat Allah. Tuhan kita yang baik dan berkemurahan telah dinyatakan di hadapan orang banyak diselimuti dengan sifat-sifat Setan, dan pria dan wanita yang telah mencari kebenaran, telah begitu lama menganggap Allah dengan terang yang palsu sehingga sulit untuk melenyapkan awan yang menghalangi kemuliaan-Nya dari pandangan mereka. Banyak yang telah hidup dalam suasana ragu-ragu, dan tampaknya hampir mustahil bagi mereka untuk berpegang terus pada pengharapan yang ditetapkan di hadapan mereka dalam lnjil Kristus….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *