AJARAN KITAB INJIL DAN AJARAN QURAN (2)

Bibel Quran Copy

4. ORANG KRISTEN TIDAK MAKAN MAKANAN HARAM

Torat/Injil.
• [AkhirZaman.org] Ulangan 14:1-10, 14:1 “’Kamulah anak-anak TUHAN, Allahmu; janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang; sebab engkaulah umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu, dan engkau dipilih TUHAN untuk menjadi umat kesayangan-Nya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi.’ ‘Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan: lembu, domba dan kambing; rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan dan domba hutan. Setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah — yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi dua — dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki empat, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah; haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air; segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan; haram semuanya itu bagimu.’”

• Yesaya 66:16, 17, “Sebab TUHAN akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedang-Nya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh TUHAN akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman TUHAN.”

Qur-an surat 3, Ali Imran no. 113-115 mengatakan: “Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab (Kristen) itu, ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang). Mereka beriman kepada hari kemudian, mereka menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah membuat kejahatan, mereka itu termasuk orang-orang saleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, sekali-kali tidak dihalangi (menerima pahalanya) dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.”

Qur-an surat itu juga, ayat 199 mengatakan, ”Sesungguhnya di antara Ahli Kitab (Kristen) itu, ada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu (dalam Al Qur-an) dan beriman kepada yang diturunkan kepada mereka (dalam Torat dan Injil), sedang mereka berendah diri kepada Allah, mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.”

Qur-an surat 2, Albaqarah no. 173 mengatakan: ”Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah.

5. YESUS LAHIR, MATI, BANGKIT dan KEMBALI HIDUP
Torat/Injil, Matius 1:25, “Ia (Maryam) melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan Dia Yesus.”

Markus 15:37, “Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa-Nya.”

Markus 16:9, “Setelah Yesus (Isa) bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri-Nya kepada Maria (Maryam) Magdalena. “

Qur-an surat 19, Surat Maryam no. 33, 34 mengatakan: “’Wassalamu alayya yauma wulidtu waa yauma amut wa yauma ab’atsu hayya.’ Zalika ‘lsabnu Maryam qoulal haqqil fihi yamtarun.”

Terjemahan Indonesia: “Selamatlah diriku ketika DILAHIRKAN, ketika MATl, dan ketika BANGKlT KEMBALl HIDUP. ltulah ‘Isa anak Maryam yang mengatakan PERKATAAN YANG BENAR, yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya.”

6. YESUS BESAR DIATAS DUNIA DAN DI AKHIRAT
Injil/Torat, Matius 28:18, “Yesus mendekati mereka dan berkata: ‘Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.’”

Qur-an surat 3, Ali Imran no. 45 mengatakan bunyinya: “Almasihu ‘Isabnu Maryam wa jiham fiddun-ya wal a-khiroti.”

Terjemahan Indonesia: “Isa anak Maryam mempunyai kebesaran DI ATAS DUNIA dan DI AKHIRAT.

7. YESUS AKAN DATANG KEMBALI MENJADI HAKIM
Torat/Injil, Yahya/Yohanes 14:1-3, “Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada.”

Lukas 22:30, “Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan Aku di dalam Kerajaan-Ku dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi…”

Kitab Hadist Shahih Muslim jilid I, no. 104, jhal. 100: “Qola Rosulullahi ‘alaihi wa sallam: ‘Wallahi! Layanzilan nabnu Maryama HAKAMAN ADILA’”

Terjemahan Indonesia: “Bersabda Muhammad SAW: ‘Demi Allah! Sungguh Isa anak Maryam akan turun menjadi Hakim yang adil’”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *