[RH] PERUBAHAN HATI

cuba Copy

“Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya: ‘Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”’ (Lukas 18: 18).

[AkhirZaman.org] Kita berada dalam bahaya berkelanjutan terhadap kesederhanaan lnjil. Ada suatu kerinduan besar di pihak banyak orang untuk mengejutkan dunia dengan sesuatu yang asli, yang akan mengangkat orang banyak kepada suatu keadaan kegembiraan rohani, dan mengubah tatanan pengalaman sekarang ini.

Sesungguhnya ada keperluan besar terhadap suatu perubahan dalam tatanan pengalaman sekarang ini; karena kesucian kebenaran masa kini tidak disadari sebagaimana seharusnya, tetapi perubahan yang kita perlukan adalah perubahan hati, dan hanya dapat dicapai dengan mencari Allah secara pribadi demi berkat-Nya, dengan memohon pada-Nya untuk mendapat kuasaNya, dengan doa yang tekun supaya kasih karunia-Nya boleh turun pada kita, dan supaya tabiat kita dapat diubahkan.

lnilah perubahan yang kita perlukan sekarang, dan untuk mencapai pengalaman ini kita harus menggunakan tenaga yang tahan lama dan menyatakan kesungguh-sungguhan yang terasa dalam hati. Kita harus bertanya dengan kesungguh-sungguhan yang sejati, “Apakah yang harus kuperbuat supaya selamat?” Kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang kita tempuh menuju ke surga.

Kristus memberikan kepada murid-muridNya kebenaran-kebenaran yang luasnya dan dalamnya serta nilainya sedikit saja mereka hargai, bahkan mengerti, dan keadaan yang sama ada di antara umat Allah sekarang. Kita juga gagal mengerti akan kebesaran, mengerti akan keindahan kebenaran yang Allah telah percayakan kepada kita sekarang. Sekiranya kita maju dalam pengetahuan rohani, kita akan melihat kebenaran itu berkembang dan meluas pada jalur-jalur yang sedikit saja kita mimpikan, tetapi la itu tidak akan pernah berkembang di suatu jalur yang akan membawa kita untuk membayangkan supaya kita boleh mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa dalam kuasa-Nya sendiri.

Berulang-ulang amaran diberikan sehubungan dengan menentukan waktu. Tidak pernah akan ada lagi suatu pekabaran bagi umat Allah yang akan didasarkan atas waktu. Kita tidak perlu mengetahui waktunya yang tepat baik kapan pencurahan Roh Kudus maupun kapan kedatangan Kristus.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *