[RH] Kebenaran Masa Kini

octbrmrning Copy

“Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga” (Matius 24:44).

[AkhirZaman.org] Mereka yang mengaku hamba Allah perlu melakukan pekerjaan dengan rajin untuk mencapai kehidupan tersebut di mana dosa dan penyakit serta kesusahan tidak dapat masuk. Mereka haruslah siap sedia pada waktunya maupun tidak pada waktunya. Allah memerlukan para pembaru yang mau mengucapkan perkataan yang bersemangat dan meninggikan dari mimbar-mimbar kita.

Adalah ketika manusia mengucapkan kata-kata mereka sendiri dengan kuasa mereka sendiri, gantinya mengkhotbahkan firman Allah dalam kuasa Roh, sehingga mereka terluka dan tersinggung bilamana perkataan mereka tidak diterima dengan bersemangat. Beginilah sehingga mereka tergoda untuk mengucapkan kata-kata yang akan membangkitkan roh kepahitan dan perlawanan di hati pendengar mereka. Saudara-saudaraku, hendaknya maklum. Kata-kata seperti itu tidak boleh keluar dari bibir para duta Kristus. Bibir yang disucikan akan mengucapkan kata-kata yang membarui, tetapi janganlah menjengkelkan. Kebenaran harus disampaikan dengan kelemahlembutan dan kasih Kristus.—Letter 348, 1907.

Kita harus berdoa meminta penerangan Ilahi, tetapi pada waktu yang sama kita harus berhati-hati bagaimana kita menerima segala sesuatu yang beristilah terang baru. Kita harus waspada jangan sampai di bawah perlindungan mencari kebenaran baru, Setan akan membelokkan pikiran kita dari Kristus dan dari kebenaran-kebenaran khusus untuk zaman ini. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa adalah muslihat musuh untuk membawa pikiran supaya membicarakan suatu hal yang samar-samar atau tidak penting, sesuatu yang tidak diungkapkan dengan sepenuhnya atau tidak berarti untuk keselamatan kita. Ini adalah membuat tema yang menyerap, “kebenaran masa kini,” bilamana semua penyelidikan dan dugaan mereka hanya berfungsi untuk membuat persoalan lebih kabur daripada sebelumnya, dan mengacau pikiran beberapa orang yang harus mencari kesatuan melalui penyucian kebenaran.-—Letter7, 1691.

Biarlah tak ada orang yang menyajikan pemikiran-pemikiran menyesatkan yang indah dan ilmiah untuk menyeret umat Allah supaya terlena. Janganlah membungkus kebenaran khidmat dan suci untuk zaman ini dengan pakaian hikmat manusia yang fantastik. Biarlah mereka yang sedang melakukan hal ini menghentikannya lalu berseru kepada Allah untuk menyelamatkan jiwa mereka dari dongengan-dongengan yang menipu.

Tenaga Roh Kudus yang hidup itulah yang akan menggerakkan hati, bukannya teori-teori menyenangkan yang menipu. Penyajian-penyajian yang kocak bukanlah roti hidup; itu semua tidak dapat menyelamatkan jiwa dari dosa.

Kristus diutus dari surga untuk menebus manusia. la mengajarkan ajaran-ajaran yang Allah berikan kepada-Nya untuk diajarkan. Kebenaran-kebenaran yang diberitakanNya, sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Baru, kita harus memberitakannya sekarang sebagai firman Allah yang hidup.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *